Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 2

| | |
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 1

| | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871

| |

På følgende sider findes et register over samtlige handelsflåder i Danmark anno 1871. Vi beder dem have tålmodighed, da visse af siderne er store og kan tage nogen tid at indlæse.

Vi har efterfølgende valgt at lægge de enkelte sider ud som billedfiler. Med samtlige de indscannede sider af skibsregistret. Nåes her http://fynhistorie.dk/image/tid/177

Filer med dh-1871-rxxx er sider angivet med romertal og filerne dh-1871-sxxx er sider angivet med arabertal.


Breve fra Klaus Berntsen, Højby

| | |

Folketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroKlaus Berntsen til Høgsbro
 
 
Højby, 22. Oktober 1873.

  Kjære Høgsbro.
Igaar var jeg hos Pastor Clausen i Ryslinge og bad ham være Deres Stiller, men han turde ikke give Løfte derom, da han derved udsatte sig for en Syndflod af Angreb, ikke mindst fra de grundtvigske Præster, at han derimod vilde stemme paa Dem, var han for længst paa det Rene med.


En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50

| | | | |

Gårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdTreårskrigen  

Rasmus Hansen Egebjerg
 
 
Udgivet af Hans R. Egebjerg, 1899

Forord.

De her foreliggende Skildringer fra Krigsaarene 1848-50 er, paa Grundlag af Dagbogsoptegnelser i Krigen, umiddelbart efter denne nedskrevne af min Far, Rasmus Hansen, Egebjerg, der som Menig i 5. Forstærkningsbataillon var med i de to sidste Krigsaar, og bl.a. deltog i Slagene ved Fredericia og Isted.


Højreforening i Nyborg 1877

| | | |

Breve fra husmand og kreaturhandler Peder Jensen, Ullerslev til købmand Rasmus Winckler, Nyborg. (R.W.`s privatarkiv. LAO )
 
Ullerslev 31.3. 1877


Breve fra højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup

| | | | |

Højskoleforstander Jens LundHøjskoleforstander Jens LundRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenChresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet
 
Lund til Chresten Berg

Folkehøjskolen i Vejstrup, d. 24 Apr 1878


Breve fra kaptajn og skyttesagsagitator Edvard Nielsen, Nyborg

| | |

Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenFolketingsmand Lars DinesenFolketingsmand Lars DinesenKilde: MF. Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet. 
 
 1880 5.12.


Den sønderjyske sag

| |

Præsten L.B. Poulsen, BovlundPræsten L.B. Poulsen, BovlundBreve fra Poulsen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg

(købmand Rasmus Winckler, Nyborg. LAO)
 
 
Bovlund ved LygumKloster  17.2. 1875
Herr Kjøbmand Rasmus Winkler, Nyborg!


Den højere Landboskole i Lindelse

| | | |

Lindelse Højskole m. forstander Rasmus NielsenLindelse Højskole m. forstander Rasmus NielsenDen højere Landboskole i Lindelse. 
 
(Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland. 1989]


Udgiv indhold