Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Det lokale mejeri lukker og slukker

| | | |

Fyns sidste andelsmejeri ophører pr. 1.5. 1995.
 
Efter et dårligt regnskabsår og dårligt første halvår besluttede andelshaverne ved det 107 år gamle Krarup andelsmejeri at fusionere med MD FOODS pr. 1. maj 1995. De 14 ansatte tilbydes anden beskæftigelse. Det var et voldsomt prisfald på ost, der medførte lukningen, hvilket gav en forskel i a`conto udbetaling på 17 øre 2.57 kr. og 2.40 kr. for 4.20% mælk. Beslutningen var næsten enstemmig.
 
Verdens ældste andelsselskab fusionerer med MD
 


Fra den gamle fællesskabs-landsby

| | | |

En af andelsbevægelsens forudsætninger.
Af August F. Schmidt. [Brugsforeningsbladet nr. 8, 1935, s. 582f.]  
 


Kløver Mælk -

| | | | | | |

Kløver-mælkKløver-mælk Hjedding AndelsmejeriHjedding Andelsmejeri                                                                                        Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med ARLA's kommunationsafdeling    

 Læs også Peter Larson: History of Danish Dairy farming and Danish Jersey (World Jersey Journal 2008)

 Læs også Det lokale andelsmejeri lukker og slukker                       


Fra hjulplov til svingplov

| | | | | | | | |

Pløjescene i Hunderup i 1790ernePløjescene i Hunderup i 1790erneStudier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004 (Nyt: Eskel Sørensens optegnelser i Ejby lokalarkiv og Frydendahls samlinger)

 

 

 

 

imageCJJimageCJJ

  Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Pløjescene fra Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077 
 
 imageNROimageNROPløjescene ca 1180 

 

 

 


Ældre litteratur om landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner

| | | | |

Berlin, J.D.: Forsøg til en tærskemaskine. 1884, 20 s.
Christensen, A.: Redskabslære. 1926. 222 s.
Christensen, A.: Træk af udviklingen af landbrugets redskaber og maskiner i Danmark. 1933, 29s.
Greve, J.S.: Redskabs- og maskinlære. 1871. 285s.
Haug, O.: Traktorkjøring med generator. 1943. 8s.
Haugaard, J.K.: Den unge landmands forhold til landbrugets redskaber og maskiner. 1913. 47s.


Ældre litteratur om husmandsbevægelsen

| | | | | | | |

Aalborg amts sammensluttede husmandsforeninger: Jubilæumsskrift ved N.P. Nielsen.
Andersen, A.N.: Præmiering af ypperligt dyrkede huslodder i Fyen. 1888-1897. 10 årgange
Andersen, Viggo: Husmandsbrug contra herregårde. 1943. 56s.
Andreasen, N.P./Aage Fogh: Til Danmarks husmænd. 4s.
Areander, E.O.: Den mindre jordbrukarens handbok, Linodling. 1918.
Arnskov, L. Th.: Midler til egne hjem. 1918. 140s.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Fåborg

| | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

FAABORG (Fyen) (Havnens Dybde 12 Fod. - Faaborg Fjord 22 Fod. - 81 Fartøier med 4154 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 5

| | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 4

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 3

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Udgiv indhold