Grundlov

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Klaus Berntsen om rigsdagsarbejdet

| | | |

Skolemand og politiker Klaus Berntsen (1844-1927)Skolemand og politiker Klaus Berntsen (1844-1927)Mindesmærke for politikeren Klaus BerntsenMindesmærke for politikeren Klaus BerntsenKlaus Berntsen 1925Klaus BerntsenKlaus BerntsenKlaus Berntsen med sit ministerium 1910Klaus Berntsen


Folketingsvalg i Langelandskredsen

| | |

[Kilde: Svendborg Avis 1863-1963 ved Frode Aagaard]
 
 
1863


Grundlovsdagen trådte i stedet for 20. juni, dagen for Stavnsbåndets løsen i 1788

| | | |

Frihedsstøtten i KøbenhavnFrihedsstøtten i KøbenhavnIndvielsen af frihedsstøtten 1797Indvielsen af frihedsstøtten 1797Et bidrag til den politiske lokalhistorie samlet af Hans Nørgaard  (se også her) - 2013 er det 225 år siden stavnsbåndet blev hævet! - det første skridt mod det danske demokrati.


Mindelunden Gudbjerglund

| | | | | | |

Gudbjerglund 2 ha blev beplantet 1923-24. Her genforeningssten 1930, endvidere en del store sten til minde om historiske begivenheder og personer: stavnsbåndets løsning, grundloven, 5. maj, politikeren Hans Christensen, højskoleforstander Thøger Dissing m.fl.

Indkørsel til GudbjerglundIndkørsel til GudbjerglundMindelunden GudbjerglundMindelunden Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - GudbjerglundDanmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Genforeningen 1920Genforeningen 1920


Sofus Høgsbro 1822-1902

| | | | | |

- Med særligt hensyn på Rødding og Dansk Folketidende. Af Jørgen Nielsen.(Den danske Højskole. Et tidsskrift, udg. af Holger Begtrup. 2. årgang 1902)

Sofus HøgsbroSofus HøgsbroSofus Høgsbros betydningsfuldeste arbejde for det danske folkelivs vækst og fremme falder i tre dele: Højskolegerningen i Rødding, det politiske arbejde og udgivelsen af Dansk Folketidende.- Blandt det menige folk er det vist således, at alle, der da lever en smule med, mindes hans blad Dansk Folketidende, og en endnu mindre del af folket mindes med tak hans arbejde i den danske folkehøjskole.


Breve fra Vilhelm Birkedal til Sofus Høgsbro

| | |

Vilh. Birkedal til Sofus Høgsbro

      Kirkely, 2. Januar 1867

  Kjære Hr. Høgsbro!
 ....Der er tre Ting, jeg har at bemærke for mit Vedkommende med Hensyn til det omtalte Lovforslag. Først at det dog maa være en Selvfølge, at den af Menigheden valgte Præst, naar han har faaet kgl. Stadfæstelse og altsaa paa en Maade er bleven Embedsmand igjen, da ikke paany efter Grundlovens Bestemmelse kan afskediges uden Lov og Dom.


Hans Christensen, Kohavegården, Vejstrup

| | |

Hans Christensen -medlem af den grundlovgivende forsamling 1848-49
Forfatter Anders UhrskovForfatter Anders UhrskovAf Anders Uhrskov


Genforeningsstene i Egebjerg gl. Kommune

| | |

Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921 Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningssten træffes overalt i Danmark. De er som navnet antyder opstillet for at fejre genforeningen af Sønderjylland med det øvrige Danmark i 1920.

Oplysningerne til denne artikel er især hentet fra Thorvald Sehesteds optegnelser om genforeningsminderne i Svendborg amt, skrevet i  1935.

 

 

Stenen ved højskolerne i Ollerup


Udgiv indhold