Grundlov

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Palæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderPalæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderBonde og politiker Hans Christensen og hustruBonde og politiker Hans Christensen og hustru Den grundlovgivende forsamling 1848-49Den grundlovgivende forsamling 1848-49 Bonde og politiker Hans Christensen's grav i VejstrupBonde og politiker Hans Christensen's grav i Vejstrup Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i Gudbjerglund


Københavns Kvindevalgretsforening, december 1906.

| | | | | |

Kilde. Brev dat. decbr. 1906, Ryslinge lokalhistoriske Arkiv.

Læs også her;     
Elna Munch i 1913 om kvindernes valgret - dansk lydhistorie
  
                          Hr. Snedker Niels Jensen


Et tilbageblik på Søllinge og Hellerup sogne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDHOLD:

Forord:

Søllinge Kirke

Hellerup Kirke

Skolerne

Forsamlingshuse

Foreningslivet og fritiden

Herregårde i Søllinge-Hellerup sogne

Historiske mindesteder

Søllingeploven

Søllinge Mølle

Handel og håndværk


Et blik på skyttefesten ved Kværndrup i Svendborg amt den 24. september 1866

| | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80)Digteren Mads Hansen (1834-80)Af Mads Hansen

Det har været en mørk og stormfuld nat i Danmark, men jeg tror det begynder at dages.

 Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dengang Dannevirke rømmedes, da var det det hårdeste og mørkeste vejr; det tordnede og det lynede, det føg med jern og bly. Og det var koldt, det isnede i hele folket. Den dag, da Sønderjylland tabtes, var Danmarks midnatstime.


En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50

| | | | |

Gårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdTreårskrigen  

Rasmus Hansen Egebjerg
 
 
Udgivet af Hans R. Egebjerg, 1899

Forord.

De her foreliggende Skildringer fra Krigsaarene 1848-50 er, paa Grundlag af Dagbogsoptegnelser i Krigen, umiddelbart efter denne nedskrevne af min Far, Rasmus Hansen, Egebjerg, der som Menig i 5. Forstærkningsbataillon var med i de to sidste Krigsaar, og bl.a. deltog i Slagene ved Fredericia og Isted.


Svendborg Amts Riffelforening

| | | | | | |

Omkring 1860 blev der oprettet frivillige skytteforeninger og skyttekorps i en række europæiske lande. Baggrunden var de nationale modsætninger; i Danmark var det modsætningen til Tyskland, der var afgørende. Den 10.2. 1861 blev Centralkomiteen for Oprettelse af Skytteforeninger dannet og frem til 1865 blev der oprettet ca 150 skytteforeninger rundt om i landet. Nederlaget i 1864 medførte øget tilslutning til skytteforeningerne; i 1865 blev Svendborg Amts skytteforening dannet som den første amtsforening, og i løbet af få år kom der tilsvarende sammenslutninger i de øvrige amter.


Kvindeegen ved Egebjerg Mølle

| | |

Friskolelærer, konsejlspræsident m.m. Klaus Berntsen og højskoleforstander Kristensen-Randers: I baggrunden Egebjerg bakkerFriskolelærer, konsejlspræsident m.m. Klaus Berntsen og højskoleforstander Kristensen-Randers: I baggrunden Egebjerg bakkerMinisteriet Klaus Berntsen fremsatte den 23. oktober 1912 forslag til ændringer i Danmarks Riges grundlov. Forslagets skelsættende bestemmelse var at sikre lige og almindelig valgret til folketinget for både kvinder og mænd fra 25 års alderen. Grundlovsforslaget blev endelig gennemført under Ministeriet Zahle i 1915. Klaus Berntsens svoger Niels Pedersen købte Egebjerg Mølle i 1862; hans søn blev forstander for Vestbirk Højskole.


Velkommen i Bunkeren i Ollerup

| |

Der er åbent for besøgende hele døgnet fra d. 1. maj til d.1. november - Tom Hansen var til Lysfest 4. maj - se her!

Bunkeren i OllerupBunkeren i OllerupBunkeren er beliggende på Ditlevvej, nabo til Gymnastikhøjskolen. Skilt ved amtsvejen gennem Ollerup samt tre spanske ryttere ovenpå bunkeren viser tydeligt vej

 


De sjællandske bondevenner

| | | | |

  
Arvefæster og politiker Jens Gregersen (1794-1874)Arvefæster og politiker Jens Gregersen (1794-1874)Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. TscherningBrev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning  Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)Brev - udat. 1865-66 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning om D.G. Monrad udvandringBrev - udat. 1865-66 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning om D.G. Monrad udvandringBondevennen Jens Gregersen, Kundby (1794-1874) 
 

SJÆLLANDSKE BØNDER. Personskildringer fra den sjællandske bondebevægelse ved Jens Peter Jensen, højskolelærer i Høng. Forelagt af H. Aschehoug & Co. MDMXIX

 

 

 
Lærer og politiker Asmund C. Gleerup (1809-65)Lærer og politiker Asmund C. Gleerup (1809-65)Forord:
Da Gleerup den 11. oktober 1845 talte til sjællandske bønder om det vågnende liv i bondestanden, sagde han:"Hvad der fra 1788 indtil nu er gjort for bondestanden, er gjort uden medvirkning fra bøndernes side. Men den tid må ophøre.


Udgiv indhold