Højtider

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Komponist Oluf Ring

| | | | | |

Oluf Rings kor holder kaffepauseOluf Rings kor holder kaffepause "Syng med os" udsendelserne"Syng med os" udsendelserne Dommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertDommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertMusikken.

Forfattet af Birthe Vang Kruuse født Dinesen

En gang om ugen tog mine forældre læge Keld Dinesen og Agnete Dinesen sammen med mejeribestyrer Johs. og Dagny Winther til Skårup, hvor de sammen med andre sang- og musikglade mennesker mødtes for at synge i komponisten Oluf Rings seminariekor.

 

 

 

 


Helligkilder efter Ole Worm 1623

| | | | |

Hellige kilder i Svendborg amtHellige kilder i Svendborg amtPræsteindberetninger til Ole Worm 1623. Indkomne breve fra Gudme herred. Bispearkivet. LAO


Christian Spillemands kongebrev

| | | |

Sydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-talletSydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-tallet Vignet fra 1700-talletVignet fra 1700-talletVi Friderich den fjerde, af Guds naade, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, gøre alle Vitterligt at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begæring allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Christian Andræsen som sig udi Vor købstad Svendborg skal have nedsat og sit borgerskab lovlig vundet, maa der i byen og to mile der omkring, saavel som og ellers uden for samme "circumferentz" udi Vort land Fyn, med sine &qu


Rådmand Strange Mogensen og St. Gertrudsgildet i Svendborg

| | | | | | |

Søren Norby's håndskriftSøren Norby's håndskriftI 1529 skrev kong Frederik I: Johan Friis har berettet for os, at Oluf Pedersen har en anpart i gården Ovenskov [Anhof, Svindinge sogn] og er bortrømt med Søren Norby, "som er og har været vor og Rigets åbenbare Fjende og fører Avindsskjold mod os og sit fædrene Rige, og har derved forbrudt sit Jordegods".

 

 

 


"Et forliig mellem Søren Bager og Maren Pedersdatter, af Hannem krænket" - 1574

| | | | |

Ægteskabs sag 1574Ægteskabs sag 1574Breff om en ecteskaffs Sag - En forligelse mellem Söuren Bager och Marine Pedersdatter som hand belaa


Morgengavebrevet til Valdemar den Unges brud 1229

| | |

Morgengave brevet 1229Morgengave brevet 1229  Valdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedValdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedSvendborg omtales første gang i et dokument udstedt i Ribe den 25. juni 1229 i anledning af brylluppet mellem kong Valdemar II's søn, den unge udvalgte kong Valdemar og den portugisiske prinsesse Eleonora (Alienor).

I dokumentet stadfæster Valdemar II, at hans søn i medgift som morgengave har givet sin hustru den halve indtægt af det sydlige Fyn med borgene Svendborg, Wordborg og Faaborg samt hele Odense by.


Ridder Tyge Vind af Haldager

| | | | |

 Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Vind - fra Lisbet Bryskes våbenbogVind - fra Lisbet Bryskes våbenbogI Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod kong Erik Mændved. (Trap Danmark,(1957)).

Senere blev Tyge Vind dog taget til nåde, og han optræder atter i 2 dokumenter, begge dateret maj 1337. Og eftersom de er forfattet på latin er de jo ikke umiddelbart tilgængelig for menigmand, men museumsleder Johs. Olsen har i en artikel i Sv. Avis den 10.4. 1926 bragt en oversættelse af de 2 dokumenter:

 

 


De Svendborg tømrere

| | | | | |

Tømren på arbejdeTømren på arbejdeKilde: Uddrag af artikel af museumsleder Johs. Olsen, 25.4. 1930 i Sv. Avis


1831-1931 - 100 år i røg og damp

| | | | |

Kronprins Christian FrederikKronprins Christian Frederik"I dag er det 100 år siden det første dampskib kom til Svendborg og de første dampere spredte skræk og rædsel på havene" skrev Museumsleder Johs. Olsen i Sv. Avis 3.7. 1931.


Da Frands Brockenhuus kom til kort over for Kong Christian III

| | | | |

Nyborg med slot (tv) og kirkeNyborg med slot (tv) og kirkeI årene 1545 til 1562 sad den egenrådige og magtfulde Frans Brockenhuus til Egeskov som lensmand i Nyborg. En sag ved "Kongens retterting" dateret, København 30.09.1557 illustrerer ganske glimrende, hvor brutalt den tids magtmennesker kunne fare frem. I den aktuelle sag var det gravfreden, som Frans Brockenhuus havde set stort på. Hvordan sagen er kommet kongen for øre, ved jeg ikke, men sagens parter var byskriver Mads Lauridsen i Odense og Frans Brockenhuus.


Udgiv indhold