Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Fattighuset i sandgraven

| |

For nogle uger siden bragte Øboen en artikel, jeg havde skrevet om det arbejdshus Snøde/Stoense kommune fik opført i 1845. Tillige med det nye arbejdshus havde kommunen også et ældre fattighus. Det lå sammen med nogle andre huse i den såkaldte "Snøde Sandgrav" nedenfor kirkebakken i nærheden af den daværende skole.


Humble fattiggård 1868-1894

| |

Indtil sommeren 1998 arbejdede jeg på deltid på Langelands Museum som frivillig arbejdskraft i forbindelse med, at jeg havde fået konstateret en kronisk sygdom. Blandt meget andet gennemgik jeg en uregistreret papkasse med papirer fra den tidligere Humble Kommune fra sidste halvdel af 1800-tallet. En del af de gamle papirer handlede om fattigvæsnet og om oprettelsen og driften af kommunens fattiggård i Blandebjerg. Siden flyttede jeg til Midtfyn og har derfra haft nemt ved at komme på Landsarkivet for Fyn, hvor jeg bl.a.


Arbejdsanstalter og fattiggårde på langeland

| |

I 1860-erne og 70-erne blev der rundt om i mange danske landkommuner etableret "arbejds- og forsørgelsesanstalter" for kommunernes fattighjælpsmodtagere.
På Langeland går historien dog noget længere tilbage, idet der allerede i sidste halvdel af 1840-erne blev opført "arbejdshuse" i tre af de ti landkommuner. Disse tidlige arbejdsanstalter fik alle større eller mindre udvidelser i 70-erne, men svarede i perioden indtil da til de anstalter, der blev nyoprettet på øen fra 1860.

I 1880 havde Langelands kommuner fået etableret hver en arbejdsanstalt.


Udgiv indhold