Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Cellen på Snøde fattiggård

| |
Cellen på Snøde fattiggård

Avetissement Langelands AvisAvetissement Langelands AvisDa jeg for nogen tid siden ledte efter illustrationer til en artikel i "Fynske Årbøger" om to måske påsatte brande på Lindelse fattigarbejdsanstalt dels i november 1852 og dels igen i april 1853, fik jeg hjælp af "Byhistorisk Arkiv" i Rudkøbing, som fandt frem til, hvad "Langelands Avis" dengang havde skrevet om brandene.
Fra arkivet sendte man desuden det her viste samtidige "avertissement", som viser, at der også var problemer på anstalten i Snøde - om end af en anden art.


De døde tvillinger

| | | |
De døde tvillinger

Før 1919 blev ikke alene rollen som dommer i første instans, men også som politimester bestridt af en såkaldt "retsbetjent" med titel af by-, herredsfoged eller nogen gange med titel af birkedommer.


Karen Sophies fødsel i dølgsmål 1853

| | |

Karen Sophies fødsel i dølgsmål 1853

Den artikel, der henvises til, er også at finde her på hjemmesiden - med titlen: "Enarmet soldat skabte frygt i Nordenbro".
Begge artikler er skrevet til den langelandske ugeavis "Øboen" i første halvdel af år 2001.


Den trolleborgske arbejdsanstalt

| | |

I "Fynske årbøger 1999" skrev jeg en artikel om Humble fattiggård, der eksisterede i perioden fra 1868 til 1894. Under arbejdet med kilderne på Landsarkivet for Fyn fandt jeg i Humbles kommunearkiv en detaljeret plan fra 1843 angående oprettelsen af en amtslig arbejdsanstalt for arbejdsføre fattige i Svendborg amts landkommuner på det daværende nedlagte seminarium Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg.(1) Grunden til, at planen var havnet i kommunearkivet, var, at amtsrådet havde søgt om pengebidrag fra de enkelte kommuner.


Den store stormflod

| | |

Kirsten Marie Hansen, som var født i 1861, flyttede som ung fra Lille Lyngby i Nordsjælland til Langeland. Hun skulle arbejde som mejerske på et gårdmejeri i Kædeby. Da Kirsten tog afsked med forældrene, var hendes mor særlig beklemt ved situationen. Moren gav udtryk for sin bekymring på følgende umiddelbart uforståelige måde, hun sagde: "Pas nu på du ikke drukner min pige". Det, som spøgte i hendes hoved, var tanken om den oversvømmelse, der var overgået store områder i det sydlige Danmark tilbage i 1872.


Snøde arbejdshus

| | |

I et par tidligere artikler i Øboen fortalte jeg, at Langeland førte an i den fattiggårdsbevægelse, der hærgede Danmarks landkommuner i 1860-erne og 70-erne. Således fik alle øens i alt 10 landkommuner efterhånden etableret hver en "arbejds- og forsørgelsesanstalt", som den officielle betegnelse var.


Ane Schmidt

| | |

I 2002 fylder ”Odense Tugthus” i Klaregade 250 år.
Da huset blev indviet i 1752 hed det ”Odense Tugt- og Manufakturhus”. Da det lukkede i 1949, kaldte man det bare ”Tvangen”. I dag huser bygningen Odense kommunes ”Ældre- og Handicapforvaltning”.


De fattige

| |

  
Fru Kirstine Rasmussen (f. 1890), Egebjerg, Kirkeby sogn, gift med savværksarbejder Ferdinand Rasmussen fortæller [Udskrift af båndoptagelse i Dansk Dialektforskningsinstitut]


Kloge Niels i Kirkeby

| |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Kloge Niels eller Niels Herre i Kirkeby sogn ved Svendborg lavede lykkepinde af flyverøn på et par tommers længde og prydede dem med forskellige indsnit. Når én bar en sådan hos sig, ville lykken følge ham. Han solgte eller gav dem bort. Når en sådan lykkepind faldt på jorden, så duede den ikke mere, før Niels fik den gjort i stand igen.


Brandts Minde, Ollerup - Oprindelsen til Ollerup Børnehjem

| | |

Sognepræst Jens Sophus BrandtSognepræst Jens Sophus BrandtAf pastor Jens Sophus Brandt, Ollerup
efter transskription 1976 ved Anna Skov, Ringsbjerg, Ollerup

Den måde, hvorpå Ollerup Børnehjem er blevet til, er underlig og nok værd at kende. Det var i året 1874 at Mette Marie Sørensen, indsidder Rasmus Rasmussens kone i Ollerup henvendte sig til daværende præst i Ollerup, J.S: Brandt, og udtalte som sit inderlige ønske, at blive moder for hjemløse og forældreløse børn i et børnehjem.


Udgiv indhold