Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Almisse i Uggerslev

| | |

Af Chr. Nielsen
 
 
Til mine første minder fra min barndom hører en uddeling af almisse, som fandt sted i min plejefaders gård omkring ved 1885. Min plejefader må så have været oldermand den gang, da uddelingen, efter hvad jeg senere har fået at vide, altid foregik hos denne. Dagen før uddelingen foretages, blev den store lo gjort ren, et stort kar og nogle ballier blev sat ind til at fylde mel og gryn i og et bord til at lægge flæsk på; om der var andre kødvarer, kan jeg ikke huske; men det har der rimeligvis nok været.


Branden i Ollerup 1797

| | |

Ollerup byOllerup by Ollerup by 1797Ollerup by 1797Ollerup by 1806Ollerup by 1806Ollerup byes brand den 4. maj 1797.
Løverdagen den 13de maii 1797
blev Retten Betient af de beskikkede Rettens Betientere i Overværelse af sædvanlig Stokkemænd undtagen Christian Andersen som sidder i August Simonsens Stæd som eer bortdød.


Fattigforsorg

| | | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fattigforsorg er betegnelsen for de private og især offentlige foranstaltninger, hvis formål er at skaffe mennesker, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, og som heller ikke har naturlige forsørgere, et livsnødvendigt underhold.


Fagforeninger

| | | | | | | | | | | | | |

Fagforeninger
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fagforeninger er lokale sammenslutninger af lønarbejdere til varetagelse af deres løn- og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne. Fagforeninger dannes efter medlemmernes uddannelse (fag) eller efter deres brancheområde.


Friskoler

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Ved friskoler forstås dels betalingsfrie skoler for fattige børn, de såkaldte frie danske skoler, senere fattigskoler eller blot friskoler, og dels de af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Christen Kold (1816-70) prægede private børneskoler.


Tiggergang og krøblingeægt

| | |

Af lærer A. Jensens efterladte optegnelser ved Sophie Lørup
 
 
L.A. Ring: Forår i Hals (1892)L.A. Ring: Forår i Hals (1892)Tidligere var tiggeri almindeligt og tiggernes og løsgængernes antal stort. Når en stodder kom til en by og ikke selv kunne gå omkring i byen og tigge, måtte oldermanden, til hvem betlerne tyede, og som efter vedtægterne var forpligtet til at låne dem hus, lade sin pige eller tjenestedreng gå omkring i byen for at tigge mel og gryn eller andre fødevarer sammen til ham.


Dagliglivet på teglværkerne

| | | | | |

Petersminde Teglværk ca 1903Petersminde Teglværk ca 1903

 Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889

Antal ansatte på Petersminde og Egebjerg TeglværkerAntal ansatte på Petersminde og Egebjerg Teglværker

 

 

 

 

 

 

Arbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde Teglværk

Arbejdskontrakt 1909 Petersminde TeglværkArbejdskontrakt 1909 Petersminde Teglværk


Om Jens Pedersen Skrædder i Hulgade, Svendborg indtil 1782.

| | | |

Ved sin begravelse 13. maj 1790 i fattigjord (Odense St. Knuds Sogns Kirkebog 1742-97) angives hans alder at være 50 år; den samme alder anføres i folketælling 1.7. 1787; han er da vel født 1740. Den 24.6.1766 blev han trolovet, og den 17.7. viedes han i Svendborg Vor Frue Kirke til Malena Sophia Nielsdatter; i dette ægteskab fødtes 4 Børn Niels, døbt 5.10.1766, Dorthe, døbt 1.5. 1768, Friderica Kirstine, døbt 27. 9. 1772, og Christen, døbt 8. 1.1775. Jens Pedersens Hustru døde 7. 7. 1780, og Fattigvæsenet i Svendborg måtte betale 1 Rdl. 5 Mk.


"Stanley" (1892-1954) - en af landevejens farende svende

| |

Stanley ell. Stanlaj (1892-1954)Stanley ell. Stanlaj (1892-1954)I min barndom først i 1950'erne kom jævnligt en af landevejens farende svende i mit hjem. Hans navn var Stanlaj, i vinterhalvåret boede han fast ved "ovnen" på Egebjerg Teglværk, og han vovede sig ikke længere ud på sin daglige tur, end han hurtigt kunne komme hjem igen.


Den langfingrede bydreng

| | |
Den langfingrede bydreng

Mandag 5.september 1887 havde politibetjent nr.9 Carl Petersen fra Odense politi opsyn i forbindelse med "Håndværkerforeningens" store udendørs efterårsarrangement.(1)


Udgiv indhold