Fattigdom

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Den stridige Lange

| | | | | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Vi skal tilbage til 1736, hvor Jens Lange som 29-årig overtager Rødkilde fra sin foresatte, Johan Lehn på Hvidkilde, hos hvem han er forvalter. Det er kun fire år siden, at Johan Lehn selv har købt Rødkilde. Det har Jens fulgt med i, og han er klar over, at godset er i dårlig stand.


Præsten Hans Gaas - Et blad af Svendborgs Historie

| | | | | |

Provst Rohmann var den første med kritik af Hans Gaas mytenProvst Rohmann var den første med kritik af Hans Gaas mytenAf museumsleder Johs. Olsen i Sv. Avis 7.10. 1929

I vor bys historie er der et punkt, som synes uklart, nemlig beretningen om præsten Hans Gaas, som skal have deltaget i en kamp med lybske skibe udfor Skattertårnet 1535, hvor han skal have ledet kampen, eller i det mindste ved kanonild have afvist lybækkerne. Dette synes nu ikke at have været tilfældet, og må vist nok hidrøre fra en senere fri digtning, hvad følgende vil kunne forklare.(*)


Sag mod tatere og lediggængere i Nyborg 1643

| | | |

OmstrejfendeOmstrejfendeI Nyborg Lensregnskaber (RA) findes en sag dateret 23. januar 1643 om en gruppe tatere og lediggængere, hvoraf de fleste er født i Danmark, Norge og Sverige og som havde opholdt sig på Fyn en tid inden de blev arresteret. Der var således ikke tale om indvandrede sigøjnere. I Dansk kulturhistorisk leksikons kapitel om tatere, er tatere ellers netop identificeret som sigøjnere. [Sagen er iøvrigt indgående behandlet i Fynske Årbøger: Merete Dahlerup: En taterfloks anholdelse i Nyborg 1643. 1989: 113-118.]

 

 

 

Sag mod tatere 1643Sag mod tatere 1643 Sag mod tatere 1643 (2)Sag mod tatere 1643 (2) Sag mod tatere 1643 (3)Sag mod tatere 1643 (3) Sag mod tatere 1643 (4)Sag mod tatere 1643 (4)


Gårdejer Niels Nielsens træsko-legat

| | | | |

  Gærup skoleGærup skole Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Regnskab over indtægter og udgifter  1856-96 ved det Niels Nielsen i Fleninge stiftede legat til bedste for fattige skolebørn i Gjerup distrikt.


Landevejens farende svende

| | |

Svante og Barfod - 2 af landevejens farende svendeSvante og Barfod - 2 af landevejens farende svende

Af Birthe Dinesen, gift Vang Kruuse 

Spritterne – bisserne – vagabonderne - de farende svende samledes gerne i den ende af Oure, for her kunne de om natten bo på Anders Bærholms høloft og om dagen hygge sig uden for Hvidtfeldts købmandsforretning, og ellers gå fra dør til dør og tigge håndører, mad og øl.


Stenstrup sogn 1768

| | | | | |

Stenstrup by 1816Stenstrup by 1816 Det "gamle" StenstrupDet "gamle" StenstrupGrunden på Frilandsmuseet til Stenstruphuset juli 2014Grunden på Frilandsmuseet til Stenstruphuset juli 2014Sognepræst Rasmus Fog 27.12. 1768 Af Badens Papirer, Folio Des. Nr. 18. (Topografisk Samling. LAO)


Beretning Om Steenstrup og Lunde Sogners Beskaffenhed etc:


"Noget lidet angaaende Svendborg" ved pastor Laurits Pedersen Næraa, 1771

| | | | | | | | |

  

  Noget lidet angående Svendborg 1771Noget lidet angående Svendborg 1771 Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)"Noget Liidet angaaende Svendborg" især om Vor Frue sogn og kirke, samlet af sognepræst ved Vor Frue Kirke, Laurits Pedersen Næraae i 1771. (Svendborg byhistoriske arkiv) Se iøvrigt: Noget liidet Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)angående Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 (Laurits Pedersen Næraa) udgivet af Lotte Jansen 1979.

Noget lidet angående Svendborg 1771 (4)Noget lidet angående Svendborg 1771 (4) 

Noget lidet angående Svendborg 1771 (5)Noget lidet angående Svendborg 1771 (5) Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)


Sørup og Sankt Jørgens sogne 1743

| | | |

Sørup og St. Jørgens sogne ved sognepræst Peder Duus 1743. "Jessens relationer" indsendt i.h.t. oversekretærens skr. af 6. april 1743).

 Sørup by 1800Sørup by 1800Sørup og Skt. Jørgens 1743Sørup og Skt. Jørgens 1743 Sørup og Skt. Jørgens 1743 (2)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (2) Sørup og Skt. Jørgens 1743 (3)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (3) Sørup og Skt. Jørgens 1743 (4)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (4)1. Söerup og St: Jörgens Sogners Situation falder næst ved Svendborg vesten og nordvest fra, og ved dend Sÿnder side grændser paa fiorden som löber vesten fra ned imellem Fÿen og Taasinge forbj Svendborg saaledes, at St: Jörgens Hospital med Kirke og Præstegaard ligger ret paa et Udhiörne af Landet imod samme fiord og ret i Strandsiden, og bestaaer Sognene


Fru Helvig Hardenbergs Hospital i Svendborg

| | | | | |

Helvig Hardenberg (1540-1599) til Arreskov og Kærstrup på TåsingeHelvig Hardenberg (1540-1599) til Arreskov og Kærstrup på Tåsinge Resens kort over Svendborg by 1670Resens kort over Svendborg by 1670Efter Bro Jørgensen: Svendborg Købstads Historie, bd. 1, s. 126ff

Under Frederik I havde der været tanker fremme om at indrette et hospital for fattige og syge i Gråbrødreklosteret under magistratens styrelse. Den endelige overdragelse af klostret til byen fandt sted i 1541, men på den tid taler der ikke om hospitalet. Grunden kan være, at borgerne på dette tidspunkt var ude af stand til at fremskaffe de nødvendige midler, men det er også muligt, at byen har måttet påtage sig at forsørge eventuelle tilbageblevne munke og lade disse bo i en del af klostret.


Husarme i Svendborg 1588 (?)

| | |

Hus-arme i Svendborg 8. juli 1588(?)Hus-arme i Svendborg 8. juli 1588(?)I et læg "Helvig Hardenbergs Hospital i Svendborg 1586-1701" i "Indkomne breve fra Sunds herred" i bispearkivet på Landsarkivet i Odense, er et dokument, dateret 8. juli 1588. Det fremgår ikke umiddelbart, men kunne tolkes som en fortegnelse over beboerne i hospitalet i 1588, (eller måske er det ansøgere til at få ophold  i hospitalet?). En sætning er særlig interessant:"Er forvist fra boliget".


Udgiv indhold