Foreninger

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg Andels Svineslagteri

| | | | | | |

Af Kaj Finsen

Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med gårdejer Svend Dalgaard og direktør Kaj Finsen

Slagteriets historiske baggrund


Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab 1857-1893

| | | |

Landboforeninger.
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Initiativtagerne til Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab i 1857

Hofjægermester Sehested, BroholmHofjægermester Sehested, BroholmBrev 1851 fra politikeren J.R. Jacobsen om etablering af brændevins brænderi i TroenseBrev 1851 fra politikeren J.R. Jacobsen om etablering af brændevins brænderi i TroenseBrev 1851 (2) fra J.R. Jacobsen om brænderi i TroenseBrev 1851 (2) fra J.R. Jacobsen om brænderi i Troense Proprietær Mayntz til KlingstrupProprietær Mayntz til Klingstrup Etatsråd Dons til HesselagergårdEtatsråd Dons til Hesselagergård Gårdfæster J.R. Jacobsen, LundbyGårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby


Den nye høker måtte ikke ligge for nær købstaden

| | | | | |

Rosenlund Brugsforening, Rårud, Kirkeby sogn 

Fortalt af gårdejer Johannes Foged, Pavegyden, Lunde
 
Johannes Foged bekræfter formodningen om, at husmand Peder Nielsen oprindeligt havde planer om at etablere en høkerforretning. "Men han kunne nok se, at der var gehør mellem bønderne" for en brugsforening, "og det var mere sikkert for ham at blive uddeler frem for privatkøbmand". Johannes Foged mener også, at Brugsen måske var ulovlig ifølge "Købstadsloven" dvs. næringsloven.


Brugsuddeler L. Graae, Ollerup

| | | | |

Ollerup brugsforening 1922Ollerup brugsforening 1922J.C. Nielsen
Sagfører
Svendborg


Brugsforeningen Mjølner, Øster Skerninge

| | | | |

Brugsforeningen "Mjølner" i Øster SkerningeBrugsforeningen "Mjølner" i Øster Skerninge Mjølner gl. brugsforeningMjølner gl. brugsforeningBrugsforeningen Mjølner 1896-1946. 
 


Øster Skerninge Brugsforening

| | | | |

Øster Skerninge BrugsforeningØster Skerninge BrugsforeningArkivalier opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.
 
VEDTÆGTER 1882
Ved et Møde som blev afholdt i Øster Skjerninge den 21de Maj 1882, blev det vedtaget at oprette en Forbrugsforening for Øster Skjerninge og Omegns Beboere.
Til Sagens Fremme blev der valgt en Bestyrelse af 5 Medlemmer og følgende Love og Vedtægter affattedes og vedtoges:

      § 1.
Varerne forhandles til Medlemmerne uden anden Forhøjelse af Indkjøbsprisen end det Svind, Poser, Papir, Fragt og Assurance samt Løn til Udsælgeren og Regnskabsføreren, medfører.


Næringsbeviser for detailhandel og brugsforeninger

| | | | |

Kilde: Sunds Gudme herredsfogedarkiv LAO
Næringsprotokoller 1869-83, 1883-1901
Salling Herredsfogedarkiv
Næringsprotokol 1886-1912

Sødinge Husholdningsforening, næringsbevis 13.4.1872 nedl.?

Brændeskov:
høker Anders Rasmussen 12.11.1875
høker Hans Jensen 1.11.1879
+ næringsbrev som bager 10.81882
Brændeskov Forbrugsforening, næringsbrev, brændevinshandel 21.10. 1882
høker Christoffer Pedersen 4.11.1882 opsagt 14.1. 1887


Brugsforeninger på Tåsinge

| | | |

Tåsinge Brugsforening 
Der blev i midten af 1870èrne oprettet en brugsforening på Tåsinge, der fik navnet Tåsinge Brugsforening, med et hovedudsalgssted og flere filialer, blandt andet i Bregninge og Vornæs. Udsalgsstedet i Vornæs var i begyndelsen hos Hans Smed, men blev senere flyttet til Peder Skov i Strammelse.


Gislev og Omegns Husholdningsforening

| | |
 

VEDTÆGTER for
HUSHOLDNINGSFORENINGEN
i GISLEV OG OMEGN 1874
 
      § 1.
Foreningens Formaal er ved Bidrag af Medlemmerne at danne et Fond, for at sætte dem i Stand til et fordelagtigere Indkjøb af Livsfornødenheder.


Ollerup Brugsforening

| | | |
Ollerup Brugsforening


Udgiv indhold