Foreninger

  • warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.
  • warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/sites/default/modules/img_assist/img_assist.module on line 1338.
  • warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/sites/default/modules/img_assist/img_assist.module on line 1338.
  • warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/sites/default/modules/img_assist/img_assist.module on line 1338.

Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 3 – Diverse Emner

| | | | |

Ordliste 3 – Diverse Emner
Alfabetisk

B
Bagenkop Kranse
. Når der var begravelse fra Bagenkop kirke, fik vi ofte en ordre på kranse, idet vi leverede til en dame, der aldrig blev kaldt andet end fru Hansen, Bagenkop.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 2 - Steder

| | | | | |

Steder Alfabetisk

B
Bi-Jorden
, en lille plet jord tæt ved Humble mejeri over for det sted, hvor vi byggede en butik i 1955. Mens vi boede på Nedergård, var der omkring 12 bistader, nogle af dem blev flyttet til Bukkensbjerg. Vi havde jorden i forpagtning i 15 år efter salg af gården i 1955 og havde have-sager i den.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 1 - personer

| | | | | |

Ordliste 1 - personer

Af Erik Bendixen

Alfabetisk efter fornavn – i enkelte tilfælde efternavn eller stilling. Personernes alder eller omtrentlige alder er regnet i forhold til dagbøgerne, perioden 1953 – 1957. Parentesen omkring efternavnet tilkendegiver, at fornavnet var det mest brugte.

A


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Forord

| | | |

Forord til dagbøger 1953 - 1957

af Erik Bendixen

Indledende bemærkninger:

Min familie

som denne dagbog berører: Mor og far, bedstefar (Gudrun og Charlo Rasmussen, William Bendixen). Søskende: Bodil, Gunhild, Erik (mig selv), Børge, Viggo, Gunnar. Se beskrivelser af disse familiemedlemmer i personlisten, hvor jeg også omtaler mig selv.

DagbogsbladDagbogsbladErik BendixenErik BendixenStedet hvor dagbøgerne er ført:
Nedergård og Bukkensbjerg, Humble.
På Nedergård brugtes firmanavnet GARTNERIET NEDERGÅRD hos Charlo.

Ordlister


Ydelseskontrol i 100 år

| | | | |

Af Jørgen Frandsen, Kvægavlskontoret

RDM ko tilhørende Niels Christoffersen i DongshøjrupRDM ko tilhørende Niels Christoffersen i Dongshøjrup3 år efter starten af Danmarks første kontrolforening ved Vejen var man også på Fyn klar til ydelseskontrollen. 10 foreninger med 217 besætninger og i alt 3.464 køer startede i 1898, som tabellen viser.


Svendborg Højskolehjem

| | | |

Svendborg tidligere højskolehjemSvendborg tidligere højskolehjemI september 1884 indbydes til oprettelsen af Svendborg Højskolehjem. Højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup, redaktør A.C. Bondegaard og flere andre mænd fra land og by opfordrede til "dannelsen af et samlingssted, hvor frisindede mænd kan mødes, hvor et godt ord kan lyde, møder afholdes o. lign., og hvor særlig landboerne under deres ophold i Svendborg kan ty hen og befinde sig som i et hjem".

 


Dansk Friskoleforening -fynske afdeling 1886-89

| | |

Medlemsliste Dansk Friskoleforenings fynske afdeling 1886ff. Kilde:medlemsprotokol , Fynske afd., Dansk Friskoleforening.Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup.

Se også https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/6034


Egebjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv

| |

Egebjerg Lokalhistoriske Forening - sommerprogram 2007 Nattergaletur lørdag 12. maj. kl. 19.00, Langegyde 50

 Sørup Kirke mandag 25. juni, kl. 19.00, Sørup Kirkevej 37

 Byvandring mandag 30. juni, kl. 19.00, Vester Skerningehallen

 Højbjerg mandag 13. august, kl. 19.00, Højbjergvej 12

 

Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv

Vestre Stationsvej 2


Ringe lokalhistoriske Arkiv har fået ny hjemmeside

| |

Ringe lokalarkiv i Algade 40, RingeRinge lokalarkiv i Algade 40, Ringe Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Embedsmændene i Fåborg-Midtfyn kommune har uden varsel lukket hjemmesiden til Ringe lokalhistoriske Arkiv. Så arkivet har derfor måttet reetablere hjemmesiden på en ny webadresse www.ringelokalarkiv.dk


Kvindegymnastikken på Sydfyn

| | | |

Ukendte kvindelige gymnaster før 1900 (Midtfyn)Ukendte kvindelige gymnaster før 1900 (Midtfyn) Gymnastikopvisning i Høje BøgeGymnastikopvisning i Høje BøgeDa kvindegymnastikken trængte frem efter 1885 så den nye formand i Svendborg Amts Skytteforening, friskolelærer Jørgen Pedersen, på den nye bevægelse med største sympati. Ved amtsskytteforeningens jubilæumsfest i 1891 udtalte han således:"Det er ret interessant at lægge mærke til, hvorledes man i de første år talte om gymnastikken. Man mente dengang, at det næppe gik an at byde beskedne bondekarle sådan noget som gymnastik. Nu er vi kommet godt i gang også på dette område.


Udgiv indhold