Foreninger

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

"Sommerlyst" i Christiansminde.

| | | | |

"Sommerlyst" (tv) i Christiansminde (ca 1860)"Sommerlyst" (tv) i Christiansminde (ca 1860)Af museumsleder Johs. Olsen i Svendborg Avis 1931

Da Svendborg fik sin første dansesal i det grønne


Fakta om Stenstrup Forsamlingshus

| | | |

Før 1916 lå mejeri og forsamlingshus side om side i StenstrupFør 1916 lå mejeri og forsamlingshus side om side i StenstrupStenstrup Forsamlingshus var oprindelig i logebygningen på Stationsvej ved sogneskellet mod Lunde ved det gamle mejeri. Initiativtager var den fælles skytteforening for Lunde og Stenstrup, der med bistand fra Svendborg Amtsskytteforening og en kreds af aktionærer i 1884 rejste Stenstrup-Lunde Øvelses- og Forsamlingshus. Efter kommuneadskillelsen i 1908, byggede Lunde eget forsamlingshus. Efterhånden har det gamle forsamlingshus ikke kunnet leve op til en ny tids fordringer, det besluttedes derfor at flytte forsamlingshuset til en mere central placering i Stenstrup by.

 


Slægten Elnegaard

| | | | | | | | | |

Indledning

Karl Marius Rasmussen Elnegaard (K.E.) blev födt den 10. november 1871 og döde, knap 80 aar gammel, den 4. juni 1951. Han var min oldefar, Alfred Möller Voigt’s, faetter. Selv er jeg födt 2 aar efter K.E.’s död.

„Dagbladet“ (förhen: „Sorö Folketidende“) skrev den 10. november 1971 bl.a.:

„Ikke mange mennesker har betydet saa meget for det folkelige liv paa Vest- og Midtsjaelland i dette aarhundredes förste halvdel som K.E.


Industriudstillinger i Svendborg

| | | | | | | | |

Samme år som Svendborg Industriforening oprettedes blev der i forbindelse med Svendborg Amts landøkonomiske Selskabs dyrskue i Svendborg 22. juni 1860 (ved hjælp af et tilskud fra Det kongelige Landhusholdningsselskab på 200 rigsdaler) afholdt en industriudstilling hvortil var sendt "redskaber og instrumenter fra landets mest udmærkede fabrikanter".


Svendborg tekniske Skole 1862-1922

| | | | | | | | | |

Svendborg tekniske SkoleSvendborg tekniske Skole Tekniske Skole (2)Tekniske Skole (2)


Danmarks Kartoffelråd

| | | | |

Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900

Nyt: http://www.kartoffelmuseum.dk/

Carsten Abild - initiativtager til Danmarks Kartoffelråd har sendt os følgende. Senere følger en beretning om rådets første 10 år. 

P r e s s e m e d d e l e l s e   Otterup, den 18. januar 2008

Pressen inviteres til at komme til Riddersalen på Egeskov Slot den 23. januar 2008
kl. 14.00, hvor Danmarks Kartoffel Råd fejrer sit 10 års jubilæum.

Samtidig markeres 2008, som af FN er udnævnt til ”internationalt kartoffelår”.


Landmandsforsamlingen i Svendborg 1878

| | | | | | | | |

Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Adgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgAdgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgI de første dage af juli måned 1878 afholdtes den 14. danske landmandsforsamling i Svendborg. Det var en betydelig og vigtig begivenhed i Svendborgs nyere historie.


Guldsmedenes lav i Svendborg

| | | | |

Skrå for Sct. Hansgildet i SvendborgSkrå for Sct. Hansgildet i SvendborgPå Rigsarkivet opbevares den gamle skrå (vedtægt) til guldsmedenes, remmesnidernes og sværdfegernes gilde i Svendborg. På omslaget har en arkivar med blyant dateret skråen til ca 1500. Senest har Lars Bisgaard skrevet herom: "Nyrup har foreslået ca. 1450 ..... Den mest sikre oplysning til datering er et gavebrev til gildets alter 1481 , så gildet må være ældre end dette år. .... Nyrups datering virker på den baggrund rimelig, men man skal blot være opmærksom på det omtrentlige i dateringen.


Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3)


Bjerreby Sogns Industri-Selskab

| | | | | | | | | |

Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Svendborg Amts første landøkonomiske
Selskab blev stiftet paa Taasinge.....

Af K. K. Hansen


Udgiv indhold