Retsvæsen

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Portkonsumtionsregnskab fra Svendborg 1672

| | | |

 I Svendborg købstadsregnskaber efter svenskekrigen 1660, der opbevares på Rigsarkivet (ialt 23 pk frem til ca 1780) findes for året 1672 et tilsyneladende komplet bevaret såkaldt "portkonsumtionssregnskab". En forbrugsafgift på indenlandske varer, der opkrævedes ved byporten af særlige konsumtionsbetjente og fra søsiden af tolderne.


Den nye høker måtte ikke ligge for nær købstaden

| | | | | |

Rosenlund Brugsforening, Rårud, Kirkeby sogn 

Fortalt af gårdejer Johannes Foged, Pavegyden, Lunde
 
Johannes Foged bekræfter formodningen om, at husmand Peder Nielsen oprindeligt havde planer om at etablere en høkerforretning. "Men han kunne nok se, at der var gehør mellem bønderne" for en brugsforening, "og det var mere sikkert for ham at blive uddeler frem for privatkøbmand". Johannes Foged mener også, at Brugsen måske var ulovlig ifølge "Købstadsloven" dvs. næringsloven.


Brugsuddeler L. Graae, Ollerup

| | | | |

Ollerup brugsforening 1922Ollerup brugsforening 1922J.C. Nielsen
Sagfører
Svendborg


Brugsforeningen Mjølner, Øster Skerninge

| | | | |

Brugsforeningen "Mjølner" i Øster SkerningeBrugsforeningen "Mjølner" i Øster Skerninge Mjølner gl. brugsforeningMjølner gl. brugsforeningBrugsforeningen Mjølner 1896-1946. 
 


Øster Skerninge Brugsforening

| | | | |

Øster Skerninge BrugsforeningØster Skerninge BrugsforeningArkivalier opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.
 
VEDTÆGTER 1882
Ved et Møde som blev afholdt i Øster Skjerninge den 21de Maj 1882, blev det vedtaget at oprette en Forbrugsforening for Øster Skjerninge og Omegns Beboere.
Til Sagens Fremme blev der valgt en Bestyrelse af 5 Medlemmer og følgende Love og Vedtægter affattedes og vedtoges:

      § 1.
Varerne forhandles til Medlemmerne uden anden Forhøjelse af Indkjøbsprisen end det Svind, Poser, Papir, Fragt og Assurance samt Løn til Udsælgeren og Regnskabsføreren, medfører.


Næringsbeviser for detailhandel og brugsforeninger

| | | | |

Kilde: Sunds Gudme herredsfogedarkiv LAO
Næringsprotokoller 1869-83, 1883-1901
Salling Herredsfogedarkiv
Næringsprotokol 1886-1912

Sødinge Husholdningsforening, næringsbevis 13.4.1872 nedl.?

Brændeskov:
høker Anders Rasmussen 12.11.1875
høker Hans Jensen 1.11.1879
+ næringsbrev som bager 10.81882
Brændeskov Forbrugsforening, næringsbrev, brændevinshandel 21.10. 1882
høker Christoffer Pedersen 4.11.1882 opsagt 14.1. 1887


Brændeskov Brugsforening

| | |

   Love for
   BRÆNDESKOV BRUGSFORENING 
 
       § 1.
Undertegnede Beboere i Brændeskov og nærmeste Omegn ere sammentraadte for at danne en Brugsforening med det Formaal, at skaffe sig bedste Varer til billigste Priser.

       § 2.
Foreningens Udsælger er ansvarlig for Foreningens lovlige Førelse og bør i paakommende Tilfælde afholde alle de Bøder og Tab, som Foreningen faar som en Følge af ulovlig Handel og Kredit.

       § 3.
Udsælgeren er opsigelig med ½ Aars Opsigelse.


Oure og Vejstrup Brugsforening

| | |

År 1884 den 25 september blev i sagen:
Oure og Vejstrup med Omegns Forbrugsforening ved dens formand ktr. husmand Erik Rasmussen af Brudager afsagt sålydende


Andelsforeninger

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Københavns Kvindevalgretsforening, december 1906.

| | | | | |

Kilde. Brev dat. decbr. 1906, Ryslinge lokalhistoriske Arkiv.

Læs også her;     
Elna Munch i 1913 om kvindernes valgret - dansk lydhistorie
  
                          Hr. Snedker Niels Jensen


Udgiv indhold