Retsvæsen

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

En ægteskabssag fra Stenstrup 1665

| | | | |

"Tamperretten er sat""Tamperretten er sat"På de 4 årlige fastedage afsagde den gejstlige ret i katolsk tid domme i ægteskabssager. Efter reformationen kom "tamperretten", som denne domstol kaldtes, til at bestå af stiftslensmanden, senere stiftamtmanden og nogle gejstlige.

Tamperretten dømte også i sager mellem trolovede. Havde den ene af parterne forset sig groft overfor den anden eller var smittet med en uhelbredelig sygdom, kunne den anden part få trolovelsen ophævet ved tamperretsdom.


Lovbydelse af jordegne gårde i Sunds herred

| | | | |

I områder hvor der eksisterede jordegne bøndergårde så langt frem i tiden, at tingbøgerne er bevaret, kan vi i disse finde de jordegne gårde, når de blev "lovbudt".

Ifølge Håndbog for danske lokalhistorikere så forklares "lovbyde": "For at hindre, at den fra slægten arvede jord kom på fremmede hænder, foreskrev landskabslovene, at ejeren, forinden han solgte jord, skulle tilbyde fædrene jord til fædrene frænder, mødrene jord til mødrene frænder.


Herredsfogder, delefogder m.fl i Nyborg len

| | | | | |

Bønder med offentlige hverv som delefogder, herredsfogder m.v. blev som belønning fritaget for en del af deres landgilde. I lensregnskaberne kan disse landgildefritagelser følges år efter år i udgiftsbilagene.


Nyborg Slot regnskab 1657-58 Lunde m.fl. herreder

| | | |

Lunde, Båg og Bjerge herreder 1657-58Lunde, Båg og Bjerge herreder 1657-58 Bjerge og Sallinge herreder 1657-58Bjerge og Sallinge herreder 1657-58 Hindsholm 1657-58Hindsholm 1657-58 Hindsholm 1657-58 (2)Hindsholm 1657-58 (2)


Nyborg Slot regnskab 1657-58 Sunds herred

| | | |

Sunds herred 1657-58Sunds herred 1657-58 Sunds herred 1657-58 (2)Sunds herred 1657-58 (2) Sunds herred 1657-58 (3)Sunds herred 1657-58 (3) Sunds herred 1657-58 (4)Sunds herred 1657-58 (4) Sunds herred 1657-58 (5)Sunds herred 1657-58 (5) Sunds herred 1657-58 (6)Sunds herred 1657-58 (6)


Nyborg Slot regnskab 1657-58 Gudme herred

| | | |

Gudme herredGudme herred Gudme herred (2)Gudme herred (2) Gudme herred (3)Gudme herred (3) Gudme herred 1657-58 (4)Gudme herred 1657-58 (4) Gudme herred 1657-58 (5)Gudme herred 1657-58 (5) Gudme herred 1657-58 (6)Gudme herred 1657-58 (6)


Nyborg Slot regnskab 1657-58 Vindinge herred

| | |

Vindinge herred 1657-58Vindinge herred 1657-58 Vindinge herred 1657-58 (2)Vindinge herred 1657-58 (2) Vindinge herred 1657-58 (3)Vindinge herred 1657-58 (3) Vindinge herred 1657-58 (4)Vindinge herred 1657-58 (4) Vindinge herred 1657-58 (5)Vindinge herred 1657-58 (5) Vindinge herred 1657-58 (6)Vindinge herred 1657-58 (6)


Nyborg og Tranekær amter 1735

| | | | | | | |

Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37På rigsarkivet findes i Kommercekollegiet -dansk-norske sekretariat bevaret en række indberetninger om "rigets almindelige tilstand" i 1735 eller som det er påtrykt arkivæsken: "Relationer over de danske stifters tilstand 1735-37". Indberetningerne skete i henhold til i h.t. et cirkulære af. 25.7.1735., hvori stiftsamtmændene blev bedt om at besvare 8 spørgsmål:

1)Angaaende et hver amts tilstand beskaffenhed og producter.

2)Hvorudj enhver byes og districts handel, negotie, handtering og næring bestaar.


Udgiv indhold