Retsvæsen

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

En gammel Svendborg købmandsgård - Møllergade 5

| | | | | | | | |

Møllergade 5, SvendborgMøllergade 5, SvendborgAf museumsleder Johs. Olsen. Sv. Avis november 1924

Den gamle købmandsgård på hjørnet af Møllergade og Torvestræde, som i en årrække ejedes af købmand G.R. Berg er i tidens løb gennemgået mange forandringer.
[Læs mere Bevaringsværdige Huse i Svendborg. 1975, s. 146]


Udnævnelse af sognefoged 1828

| | |

Sognefoged 1828Sognefoged 1828 Sognefoged 1828 (2)Sognefoged 1828 (2) Sognefoged 1828 (3)Sognefoged 1828 (3) Sognefoged 1828 (4)Sognefoged 1828 (4) Sognefoged 1828 (5)Sognefoged 1828 (5) Sognefoged 1828 (6)Sognefoged 1828 (6)


Hans Rode fra Lübeck - borger i Svendborg 1654

| | | |

Svendborg byfoged regnskab 1662-63Svendborg byfoged regnskab 1662-63Iblandt de gravsten, der lejlighedvis er dukket frem af Svendborgs muld, medtager museumsleder Johs. Olsen i en udateret artikel fra 1930, en sten over Hans Rode, der var barnefødt i Lybæk, og som i 1654 fik borgerskab i Svendborg. Han blev gift med en indfødt pige fra Svendborg, Maren Nielsdatter.


Da Svendborg stod i livlig handelsforbindelse med Hansestæderne

| | | | | |

Museums inspektør Johannes OlsenMuseums inspektør Johannes OlsenI 1919 skrev museumsinspektør Johs. Olsen sin Svendborg bys historie. I årene herefter fik han flere henvendelser med supplerende oplysninger til sin byhistorie. I 1926 publicerede han således i Svendborg Avis en artikel: Da Svendborg stod i livlig Handelsforbindelse med Hansastæderne". Heri medtager Johs. Olsen en række informationer, han siden 1919 havde fået bl.a. fra "Rådstuearkivet" i Lybæk.


Egeskov godsarkiv

| | | | | | |

EgeskovEgeskov SkovsboSkovsboRegistratur over dokumenter på pergament og papir, som i 1975 opbevaredes på Egeskov gods.

Egeskov godsarkivEgeskov godsarkiv Egeskov godsarkiv (2)Egeskov godsarkiv (2) Egeskov godsarkiv (3)Egeskov godsarkiv (3) Egeskov godsarkiv (4)Egeskov godsarkiv (4)


Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3)


Kirketugten

| | | |

"Forbrudt gods" 1632 på Drejø"Forbrudt gods" 1632 på DrejøDet havde ganske voldsomme konsekvenser for de, der af deres sognepræst blev lyst i band. I Nyborg lens regnskaber findes fra 1632, et sådant eksempel anført i et bilag over "forbrudt gods".

Rasmus Thommesen på Drejø var død, og blev ikke begravet i "indviet jord", eftersom han "var bandsatt", angiveligt p.g.a. "lejermål", altså sex før ægteskabet. Så alle hans efterladenskaber tilfaldt altså lensmanden på Nyborg Slot (kongen).


Da tortur var en del af den danske retspleje

| | |

Regnskab for skarpretter og skorstensfejer 1641 - Nyborg lensregnskaberRegnskab for skarpretter og skorstensfejer 1641 - Nyborg lensregnskaberBetalte Mester Daniel, Scharprighter aff Ottense, for thuende Lehedige genger, och Mordische Misdedere, att pine, och for deris slemme Mordische gierning, Ved Steÿle och hiull att hen Rette" 40 Daler

Disligeste Jligemaader betaltt hanem for Knud Juell, som och en lehedigs genger, Och ved Mordische Vis, haffde Jhielslagen sin egen Suoger, for att halshuge. 16½ Daler 1 Sletmark

Bekosted och AndVendt paa Processen, Effter som dermed en thid lang war udj Proces 2½ Daler 1 Sletmark


Læge Dinesens havemand

| | |

 Læge Keld Dinesen med sine 2 piger Karen og Birthe i havenLæge Keld Dinesen med sine 2 piger Karen og Birthe i havenAgnete Dinesen og "havemanden" Kristian RasmussenAgnete Dinesen og "havemanden" Kristian RasmussenHavemanden ’Gamle Rasmussen’.

Af Birthe Kruuse


Eskelund i Gislev

| | | | | | |

Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2) RavndrupRavndrupMads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Mads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Eskelund er en gl. målsgård, som havde forpligtelse til at levere fødevarer og stille portvagt til Nyborg slot. Den tilhørte 1370 Hans Gummesen, der d.å. fik kongebrev som målsmand. Om den 1446-47 til Eskelund nævnte væbner Jens Mikkelsen skal henføres hertil eller til et Eskelund i Båg herred eller Lunde herred er uvist. 1462 ejedes Eskelund af Klaus Bruun og hans moder Kirsten, 1510 af Niels Kotte, 1521 og 1534 af Mads Brun, 1564 af Jørgen Kotte (om denne og Niels Kotte ikke snarere skal henføres til Eskelund i Lunde herred, er dog et spørgsmål).


Udgiv indhold