Fyn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Den trolleborgske arbejdsanstalt

| | |

I "Fynske årbøger 1999" skrev jeg en artikel om Humble fattiggård, der eksisterede i perioden fra 1868 til 1894. Under arbejdet med kilderne på Landsarkivet for Fyn fandt jeg i Humbles kommunearkiv en detaljeret plan fra 1843 angående oprettelsen af en amtslig arbejdsanstalt for arbejdsføre fattige i Svendborg amts landkommuner på det daværende nedlagte seminarium Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg.(1) Grunden til, at planen var havnet i kommunearkivet, var, at amtsrådet havde søgt om pengebidrag fra de enkelte kommuner.


Ane Schmidt

| | |

I 2002 fylder ”Odense Tugthus” i Klaregade 250 år.
Da huset blev indviet i 1752 hed det ”Odense Tugt- og Manufakturhus”. Da det lukkede i 1949, kaldte man det bare ”Tvangen”. I dag huser bygningen Odense kommunes ”Ældre- og Handicapforvaltning”.


Smedene

| | |

Af Anton Nielsen

[Landhaandværkerne før og nu. Kulturhistorisk Forsøg af Anton Nielsen. Kbh. 1889]

Denne håndværker har i ældre tider været anset for så uundværlig, at man næsten har gjort ham til en slags embedsmand i byen.I flere egne af Jylland finder det sted endnu. Man forstår jo, at talen er kun om grovsmede, andre smede findes ikke på landet. For den agerdyrkende bonde er det aldeles nødvendigt at have i nærheden sådan en håndværker, som kan lave og istandsætte vogne og andre fornødne redskaber og som endvidere kan holde hestene med sko.


Bondeuro på Fyn 1768-70

| | |

Claus BjørnClaus BjørnFynske Årbøger 1978
Af Claus Bjørn

(Claus Bjørn holdt i 1977 et foredrag om Jens Lange i Ulbølle skole, hvor Vilhelm Madsen m.fl. fortalte de gamle hoverisagn om Jens Lange og hans bønder. I 1998 meddelte han sin tilladelse til at jeg måtte publicere denne og andre af hans artikler) 


Træk af den fynske adels historie 1536-1660

| | |

Foredrag ved Dansk Historisk Fællesforening's årsmøde 1941


Af Aage Fasmer Blomberg


Fyns Landsarkiv

| | |

Ved Kongens Have i Odense ligger en stor bygning med et noget specielt udseende. Det meste af murene er opført af lyse kridtsten, men med dekorative indslag af blandt andet rødt tegl. Vinduessprosserne er malet festligt blå og pyntet yderligere op med dekorationer i guld. Hvis man går tæt på, kan man se glaserede våbenskjolde i keramik på husmuren. Våbenskjoldene viser symboler for Fyns, Langelands og Ærøs købsteder og herreder. Betegnelsen "et herred" giver i dag ikke megen mening.


Skrifter udgivet af Svendborg & Omegns Museum

| | | | | | | | | | |

Skrifter udgivet af SVENDBORG & OMEGNS MUSEUM  (Skrifternee kan købes / læses på museet)


Svendborg & Omegns Museum

| | | | | | | |

Svendborg og Omegns museum LogoSvendborg og Omegns museum LogoSvendborg & Omegns Museum
Grubbemøllevej 13
DK-5700 Svendborg
Tlf. (+45) 62 21 02 61
Fax. (+45) 62 20 21 61
e-mail: info@svendborgmuseum.dk
www.svendborgmuseum.dk

Åbent. ma. 8 -15, ti. - to. 8 - 16 fr. 8 - 14  

Svendborg & Omegns Museums arbejdsområder.

Svendborg & Omegns Museum er en selvejende institution, der drives som et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.


Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999

| | | | | | | | | |

Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999

ARKÆOLOGI, BYHISTORISK (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

 


Udgiv indhold