Andet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborgs 700 års jubilæum 1253-1953

| | |

Svendborg 700 årSvendborg 700 år Svendborg 700 årSvendborg 700 årFra den 13. - 23 august 1953 havde Svendborg 700 års jubilæum.

Hver person, som var med til festlighederne, fik en fin, lille, sort bowlerhat i plastic i et rødt bånd, hvorpå der stod 1253 - 1953. I 11 dage var der optog og fester. Torvet var fyldt med boder, skydetelte, karruseller, gynger og spillehaller, hvor man på den 'enarmede tyveknægt' kunne spille en masse penge væk. Samme sted kunne man også opleve 'dødsdronen', der var bygget op af 4½ meter høje lodrette vægge, hvor motorcyklister kørte rundt i høj fart, - det virkede farligt.


Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923

| | | | | |

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923 Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse Hansen Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse HansenElse på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923. Else står 3. række, lige bag ved den lille pige med den store sløjfe.


Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  


Konfirmation i Dinsesen slægten

| | | | | |

KonfirmationKonfirmationMaterialet er opsat af Birthe Kruuse


Gårdene i Åstrup sogn

| | | | |

Offentliggørelsen sker efter aftale med Bodil Agertoft.


Gravskrifter og inskriptioner i Aastrup kirke fra den gamle notesbog.

| | | | | | |

Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Åstrup kirkeÅstrup kirkeI 90 år hed læreren ved Åstrup Skole, Agertoft. Fra 1808 til 1850 hed læreren Willadz Agertoft og i årene fra 1850 til 1898 Michael Agertoft.


Smeden i Egense og Kogtved

| | | | | | |

 Kogtved by 1810Kogtved by 1810 Landbrug 1792Landbrug 1792Hjulplov fra Henrik Rasmussen i EgenseHjulplov fra Henrik Rasmussen i Egense http://www.fynhistorie.dk/node/1111 

 http://www.fynhistorie.dk/node/1121


Rebslager Jens Jensen, Dongshøjrup 1820-1824

| | | | | |

Rebslager 1820-24Rebslager 1820-2418. juli 1835 meddelte Danske Kancelli til Lehn Birk, "at det efter omstændighederne tillades, at husfæster Jens Jensen, der under 16. september 1820 er meddelt tilladelse til at drive rebslagerprofessionen i Dongshøjrup, fremdeles må ernære sig ved bemeldte profession i Rødskebølle, hvortil han er flyttet".
Tilstedet Jens Jensen den 24. juli 1835 af  forvalter Tornøe.
Indkomne breve 1769-1836. Lehn Birk. LAO]


Koppevaccinationen

| | | |

Brev 20.12. 1811Brev 20.12. 1811 Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopperFrdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopperKopper var en af fortidens store farsoter. Det er usikkert, om de har været kendt i oldtiden, den første sikre beskrivelse stammer fra araberen Rhazes (850-923). Fra Danmark foreligger meddelelser om koppeepidemier fra sidste halvdel af 1500-årene, men det var dog navnlig i 1600- og 1700-årene, at vi havde de store koppeepidemier.

Koppedødsfaldene for hele Europa i 1700-årene anslås til 45 millioner. I midten af 1700-årene begynder imidlertid variolationen og derefter vaccinationen at vinde indpas, og herved bliver kopperne efterhånden udryddet de fleste steder.


Udgiv indhold