Politik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Avisgilde i Kirkeby sogn

| | | |

Husmand Vilhelm MadsenHusmand Vilhelm MadsenFortalt af Vilhelm Madsen, Egebjerg
 
 
Sandbjerggården med Kirkeby kirke i baggrundenSandbjerggården med Kirkeby kirke i baggrundenEjeren af Sandbjerggården i Kirkeby, Jørgen Sandbjerg var gift med en stedsøster til min far, men meget ældre. Jørgen Sandbjerg var venstremand, mens min bedstefar, der jo var ansat ved Hvidkilde gods, fik besked på at stemme konservativt (højre). Dengang var der ikke hemmelig afstemning, så han var nødt til det. Og så drillede Jørgen Sandbjerg ham og sagde; "Nå, du er en af dem, der vil have, at vi skal ned på Hvidkilde og ride på træhesten igen".


Breve fra Klaus Berntsen, Højby

| | |

Folketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroKlaus Berntsen til Høgsbro
 
 
Højby, 22. Oktober 1873.

  Kjære Høgsbro.
Igaar var jeg hos Pastor Clausen i Ryslinge og bad ham være Deres Stiller, men han turde ikke give Løfte derom, da han derved udsatte sig for en Syndflod af Angreb, ikke mindst fra de grundtvigske Præster, at han derimod vilde stemme paa Dem, var han for længst paa det Rene med.


Breve fra redaktør A.C. Bondegård, Svendborg Avis.

| | | |

Redaktør A.C. BondegaardRedaktør A.C. BondegaardRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenBondegård til Berg.
 
(Chresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet)
 
Svendborg, 6. August 1886

  Kjære Berg!
Det forekommer mig, at Deres Venner stiller alt for store Fordringer til Dem i Øjeblikket. Længe har Demokratiets ledende Mænd her paa Egnen ønsket Dem hertil. Jeg troede, at naar de tog over for at hilse paa Dem i Kolding, saa vilde De være tilfredse. Men ikke saa snart Mødet i Kolding er forbi, før de paa ny ytrer sig den samme Fordring om at faa Dem hertil.


En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50

| | | | |

Gårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer og dannebrogsmand Rasmus Hansen, EgebjergGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdGårdejer Rasmus Hansen, EgebjerggårdTreårskrigen  

Rasmus Hansen Egebjerg
 
 
Udgivet af Hans R. Egebjerg, 1899

Forord.

De her foreliggende Skildringer fra Krigsaarene 1848-50 er, paa Grundlag af Dagbogsoptegnelser i Krigen, umiddelbart efter denne nedskrevne af min Far, Rasmus Hansen, Egebjerg, der som Menig i 5. Forstærkningsbataillon var med i de to sidste Krigsaar, og bl.a. deltog i Slagene ved Fredericia og Isted.


Breve fra højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup

| | | | |

Højskoleforstander Jens LundHøjskoleforstander Jens LundRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenChresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet
 
Lund til Chresten Berg

Folkehøjskolen i Vejstrup, d. 24 Apr 1878


Den sønderjyske sag

| |

Præsten L.B. Poulsen, BovlundPræsten L.B. Poulsen, BovlundBreve fra Poulsen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg

(købmand Rasmus Winckler, Nyborg. LAO)
 
 
Bovlund ved LygumKloster  17.2. 1875
Herr Kjøbmand Rasmus Winkler, Nyborg!


Teglværksliv i Stenstrup og Kirkeby

| | | | | |

TeglværkslivTeglværkslivMie BendrupMie BendrupTeglværksliv publiceres på Fynhistorie.dk efter aftale med Mie Bendrup, som tidligere fmd for Egebjerg Turistgruppe.

Indhold:

Forord:

Skitse over Stenstrup Issø

Ler, træ, jord

Teglværker ved Stenstrup Issø

Teglfremstillingen i ord og billeder


Folkeforeningen for Svendborg Amt

| | |

Den 29. juni 1872 stiftedes en politisk forening, Folkeforeningen for Svendborg Amt, hvis formål var at danne bindeled mellem lignende foreninger i Jylland og på Sjælland.


Forsvarssagen/Estrups provisorier

| | |

Skytteagitator Edvard NielsenSkytteagitator Edvard NielsenBrev fra gdjr. Rasmus Ovesen, Stighovedgård, Øster Skerninge til kapt. Edvard Nielsen 18.decbr. 1884.

 

 


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Udgiv indhold