Politik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Breve fra højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup

| | | | |

Højskoleforstander Jens LundHøjskoleforstander Jens LundRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenChresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet
 
Lund til Chresten Berg

Folkehøjskolen i Vejstrup, d. 24 Apr 1878


Den sønderjyske sag

| |

Præsten L.B. Poulsen, BovlundPræsten L.B. Poulsen, BovlundBreve fra Poulsen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg

(købmand Rasmus Winckler, Nyborg. LAO)
 
 
Bovlund ved LygumKloster  17.2. 1875
Herr Kjøbmand Rasmus Winkler, Nyborg!


Teglværksliv i Stenstrup og Kirkeby

| | | | | |

TeglværkslivTeglværkslivMie BendrupMie BendrupTeglværksliv publiceres på Fynhistorie.dk efter aftale med Mie Bendrup, som tidligere fmd for Egebjerg Turistgruppe.

Indhold:

Forord:

Skitse over Stenstrup Issø

Ler, træ, jord

Teglværker ved Stenstrup Issø

Teglfremstillingen i ord og billeder


Folkeforeningen for Svendborg Amt

| | |

Den 29. juni 1872 stiftedes en politisk forening, Folkeforeningen for Svendborg Amt, hvis formål var at danne bindeled mellem lignende foreninger i Jylland og på Sjælland.


Forsvarssagen/Estrups provisorier

| | |

Skytteagitator Edvard NielsenSkytteagitator Edvard NielsenBrev fra gdjr. Rasmus Ovesen, Stighovedgård, Øster Skerninge til kapt. Edvard Nielsen 18.decbr. 1884.

 

 


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Fattigforsorg

| | | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fattigforsorg er betegnelsen for de private og især offentlige foranstaltninger, hvis formål er at skaffe mennesker, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, og som heller ikke har naturlige forsørgere, et livsnødvendigt underhold.


Fagforeninger

| | | | | | | | | | | | | |

Fagforeninger
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fagforeninger er lokale sammenslutninger af lønarbejdere til varetagelse af deres løn- og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne. Fagforeninger dannes efter medlemmernes uddannelse (fag) eller efter deres brancheområde.


"Englænderne går i land ved Thorøhuse!"

| | |

Efterladt optegnelse af lærer A. Jensen, Snave.
 
 
Under krigen 1807-14 blev der langs kysten af Lillebælt opstillet vagtposter, som udtoges af det unge mandskab fra de sogne, der lå nærmest stranden. De var bevæbnede med bøsser, spyd og økser og skulle, så vidt mulig, forhindre landgang af englænderne, hvis skibe af og til krydsede i bæltet.


Udgiv indhold