Politik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Modstandsgrupper under 2. verdenskrig

| | | |

Jens Emil Grønlund - modstandsgruppeJens Emil Grønlund - modstandsgruppe Modstandsgrupper - SkårupModstandsgrupper - SkårupFotos fra Jens Emil Grønlund, hvis slægtning sendte dem til Anette Grønlund Møller, der har videresendt dem til redaktionen.


Nyborg og Tranekær amter 1735

| | | | | | | |

Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37Relationer over de danske stifters tilstand 1535-37På rigsarkivet findes i Kommercekollegiet -dansk-norske sekretariat bevaret en række indberetninger om "rigets almindelige tilstand" i 1735 eller som det er påtrykt arkivæsken: "Relationer over de danske stifters tilstand 1735-37". Indberetningerne skete i henhold til i h.t. et cirkulære af. 25.7.1735., hvori stiftsamtmændene blev bedt om at besvare 8 spørgsmål:

1)Angaaende et hver amts tilstand beskaffenhed og producter.

2)Hvorudj enhver byes og districts handel, negotie, handtering og næring bestaar.


Svendborgs historie forfattet 1776

| | | | | |

Brev 29.7. 1527 med byvåbenBrev 29.7. 1527 med byvåbenBeskrivelse over Kiøbstæden Svendborg. (Odense Adresse Contoirs Efterretninger 6. 9. 1776)


De ældste rådhuse i Svendborg

| | | |

Rådstuevidne 23.10. 1469Rådstuevidne 23.10. 1469Første gang et rådhus omtales i Svendborg er den 23. oktober 1469 i et "Raadstuevidne af Swineborgh Radhws, at Brodher Gregors paa egne og hans Moders Jæhanne Hows Vegne skjødede Raadmand smst. Nis Magenss al den Rettighed og Ejendom dennem kunde med Rette i den Gaard, som Matts How fordum iboede i Swineborg".

 


Bondecirkulæret

| | | | |

Claus BjørnClaus BjørnAf Claus Bjørn 


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....


Nanna - jurist og højskolemor

| | | | |

af Inger Hartby

Nanna Kristensen-Randers, f. Berg (1864-1908)Nanna Kristensen-Randers, f. Berg (1864-1908) Nanna Kristensen-Randers' grav i OllerupNanna Kristensen-Randers' grav i OllerupNanna Kristensen-Randers blev født den 3.11.1864 på Bogø. Hun var datter af politikeren Christen Berg og hans kone Maren. Den 8.4.1890 blev hun gift på Bogø med højskoleforstander J. P. Kristensen-Randers, Ollerup Højskole, og den 15.4.1908 døde hun i Ollerup kun 43 år gammel af  en alvorlig astma, der nærmest havde invalideret hende i adskillige år.


Fyens Avis og Avertissements-Tidende - juni og juli 1838

| | | | | |

Fyens AvisFyens Avis Fyens Avis 28. maj 1838Fyens Avis 28. maj 1838"Fyenske Aviser" - hedder det i Kjøbenhavnsposten af 22. - "indeholde en Opfordring til de danske Bønder om at feire den 20. Juni d.


Ollerup Brugsforening

| | | |
Ollerup Brugsforening


Københavns Kvindevalgretsforening, december 1906.

| | | | | |

Kilde. Brev dat. decbr. 1906, Ryslinge lokalhistoriske Arkiv.

Læs også her;     
Elna Munch i 1913 om kvindernes valgret - dansk lydhistorie
  
                          Hr. Snedker Niels Jensen


Udgiv indhold