Politik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Tegnelsesbog 1471 - 1512

| | | | | | |

Kong Christian I og dronning DorotheaKong Christian I og dronning Dorothea Kong Hans med sønnen Christian II i baggrundenKong Hans med sønnen Christian II i baggrunden DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512 DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512 DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512Statens Arkiver oplyser følgende om kilden: Tidsangivelsen er omtrentlig. Omfatter perioden 1471, 1481, 1486 - 1512. Samtidig original, ført med vekslende hænder, deriblandt Ove Billes og Andreas Globs. Udgivet i Danske Magazin 4. R. II, 144 - 70, 272 - 301. Kopier af adelsbreve 1450 - 1513 se Registre over alle Lande nr. 1 Kopier eller ekstrakter af pante- og lensbreve 1463 - 1513 se Christian 3.s lensbog 1544 - 48. Kopier af lensbreve 1467 - 1513 se Registre over alle Lande nr. 1 og 4. (Ref: Vejledende Arkivregistratur I, s. 16).


Kong Christian II.s Registre 1513-1523 - Fyn

| | | | | |

Kong Christian II med sin fader kong Hans forrestKong Christian II med sin fader kong Hans forrest Christian II.s RegistreChristian II.s Registre Christian II.s RegistreChristian II.s RegistreChristian (Christiern II) II 1/7 1481-25/1 1559. Konge født på Nyborg slot. Forældre Kong Hans og Christine af Sachsen. Blev opdraget delvis i borgerlige forhold og tidlig vænnet til deltagelse i regeringen. 1506-12 styrede han Norge kraftig, men egenmægtig. Efter at han 1513 var blevet konge, kom han hurtigt i et spændt forhold til adelen, især efter Torben Oxes henrettelse.


Fynske landeveje ca 1560-1645

| | | | | |

Fynske landeveje ca 1560-1645Fynske landeveje ca 1560-1645 Fynske landeveje ca 1560-1645Fynske landeveje ca 1560-1645Fra Lars Aggeboe har vi modtaget følgende: Jeg er kandidat i historie og har skrevet speciale om emnet "Fynske landeveje ca 1560-1645" - et emne der ikke er skrevet meget om. Et 10 siders resume af specialet blev trykt i Tidsskrift for Historisk Forskning 1066 18. Årgang Nr. 4. Lars AggeboeLars Aggeboe

Fynske landeveje ca 1560-1645 (2)Fynske landeveje ca 1560-1645 (2) Fynske landeveje ca 1560-1645 (3)Fynske landeveje ca 1560-1645 (3) Fynske landeveje ca 1560-1645 (4)Fynske landeveje ca 1560-1645 (4)


For kommissionsdomstolen 1771-72

| | | | |

Poul Abraham LehnPoul Abraham Lehn Jens LangeJens Lange Rødkilde før 1854Poul Abraham Lehn til Hvidkilde blev den 20.


Enklaverne i Svendborg. Byen og borgen. Den forsvundne landsby.

| | | | | | |

Ørkilds Fang 1823Ørkilds Fang 1823Af museumsleder Johs. Olsen 6.4. 1925. Dagen hvor indlemmelsen i Svendborg kommune var til drøftelse i byrådet.

I Svendborg findes tre såkaldte enklaver, hvorved man forstår jordarealer, som er omsluttede af byens egne arealer, men dog ikke kommunalt hører til Svendborg by, men til en anden kommune, i dette tilfælde Tved sogn.


En dag i St. Katharinas kloster i Svendborg

| | | | | | | |

 Kapitæler fra Gråbrødrekirken i Svendborg. 1300-årene.Kapitæler fra Gråbrødrekirken i Svendborg. 1300-årene.Blad af antifonale 1413 - muligvis skrevet af munk ved klosteret i SvendborgBlad af antifonale 1413 - muligvis skrevet af munk ved klosteret i SvendborgKlosteret i Svendborg 1492Klosteret i Svendborg 1492Af museumsleder Johs. Olsen [18.1. 1923]


Kong Olufs håndfæstning, beseglet ved Danehoffet i Nyborg 1377

| | | |

Nyborg SlotNyborg Slot Dronning Margrethe IDronning Margrethe I Norske kongelige sigillerNorske kongelige sigillerKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Olufs Forpligtelse, bekræftet af Dronning Margrethe, af rådet og adelen (ved Danehoffet i Nyborg 1. juli 1377), at holde rigets indbyggere ved lov, ret og frihed. 


Slægten Elnegaard

| | | | | | | | | |

Indledning

Karl Marius Rasmussen Elnegaard (K.E.) blev födt den 10. november 1871 og döde, knap 80 aar gammel, den 4. juni 1951. Han var min oldefar, Alfred Möller Voigt’s, faetter. Selv er jeg födt 2 aar efter K.E.’s död.

„Dagbladet“ (förhen: „Sorö Folketidende“) skrev den 10. november 1971 bl.a.:

„Ikke mange mennesker har betydet saa meget for det folkelige liv paa Vest- og Midtsjaelland i dette aarhundredes förste halvdel som K.E.


Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682

| | | |

Borgmester Mads Lercke 1607Borgmester Mads Lercke 1607 Borgmester Hans Walther 1625Borgmester Hans Walther 1625Magistrat var betegnelsen for borgmestre og råd som udøvere af den administrative myndighed, anvendt i Københavns privilegier 1661 og i købstadsforordningen 1682.

Efter 1660 skulle borgmestre udnævnes af kongen. Ved købstadsforordningen 1682 forsvandt stillingen i ca halvdelen af de danske købstæder, og magistratsforretningerne overgik til byfogden.

 

 

 

 

Ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen 1653Ridefoged, rådmand og tolder Bertel Hansen 1653 Rådmand Niels Bosen 1653Rådmand Niels Bosen 1653 Rådmand Anders Hansen Scheffer 1626Rådmand Anders Hansen Scheffer 1626 Slotsskriver og rådmand Jens Madsen Rosenberg 1654Slotsskriver og rådmand Jens Madsen Rosenberg 1654


Ringe - fra landsby til stationsby

| | | | | | | | |

Ringe Vandværk - 100 år for by og egnRinge Vandværk - 100 år for by og egn  Marianne Rasmussen, Gestelevvej i Ringe har formidlet tilladelse til, at jubilæumsskriftet offentliggøres på Fynhistorie

Vand forsyning på landetVand forsyning på landet Vand forsyning på landetVand forsyning på landet


Udgiv indhold