Ringe Sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Rynkebygård

| | | | |

RynkebygårdRynkebygårdVed Otte Krags mandtal over jordegods i Nyborg len i 1658 var der 19 små og store gårde i Rynkeby ejerlav i Ringe sogn. Og kredsen af lodsejere fordelte sig med Kronen - 3 gårde, Boltinggård 6 gårde, Krumstrup 3 gårde, Nordskov 3 gårde, Ny Lammehave 1 gård, Egeskov 1 gård, Selleberg 1 gård, borgmester Thomas Brodersen, Odense 1 gård. Rynkebygård omtales ikke i 1658, og som herregårde i Ringe sogn regnes på det tidspunkt Ny Lammehave, ejer: Hilleborg Aschersleben; Gl. Lammehave, ejer: Peder Brockenhuus; Boltinggård, ejer: Henrik Thott.


Sognepræst Lauritz Gorm, Ringe

| | | | |

Lauritz Gorms indberetning til Ole Worm 1623Lauritz Gorms indberetning til Ole Worm 1623  Ringe kirkeRinge kirkeI 1620 blev Laurits Lauritsen Gorm indsat som præst for Ringe og Herringe sogne. Ifølge Wibergs præstehistorie skete indsættelsen den 6. februar. Et embede han bestred frem til sin død 14. maj 1632, kun 44 år gl. - Enken Anna Mulle Nielsdatter og en søn af dette ægteskab, borger og handelsmand i Odense, Niels Lauritsen Gorm lod senere bekoste et epitaf i Ringe kirke til "en evig amindelse" om ham, hvoraf, ifølge pastor Leerbechs sognehistorie (1826) fremgår, at Lauritz Gorm var barnefødt i Søllested præstegård.


Epitafier og andre gravminder i Ringe kirke

| | | |

Ringe kirkeRinge kirke Oberstløjtnant Fl. Fr. Cai greve Holck-Winterfeldt til Fjellebro (1770-1826)Oberstløjtnant Fl. Fr. Cai greve Holck-Winterfeldt til Fjellebro (1770-1826) 

Jørgen Skinkel (+1560) og hustru Margrete WalkendorffJørgen Skinkel (+1560) og hustru Margrete Walkendorff Degnene Knud degn (+1658) og Michel Hogerup (+1706) m. hustruerDegnene Knud degn (+1658) og Michel Hogerup (+1706) m. hustruer    Henrik Bielke Kaas - erindring om kirkens istandsættelse 1736Henrik Bielke Kaas - erindring om kirkens istandsættelse 1736                                               

 Sognepræster i RingeSognepræster i Ringe


Boltinggårds Stiftelse i Ringe

| | | | |

Boltinggårds stiftelseBoltinggårds stiftelse Ringe MuseumRinge MuseumBoltinggårds stiftelse, kaldet "Hospitalet", der oprettedes 1737 af Henrik Bjelke Kaas til Boltinggård, med et hus ved Ringe kirke og plads til 6 fattige, er 1922 nedlagt og erstattet med et legat, bygningen er nedrevet, og grunden købt af kommunen og anvendt til udvidelse af anlægget. Boltinggårds skole i Ringe, det nuværende museum, oprettedes 1704 af Anna Helvig v. d. Kuhla. (Trap 1957).


Ringe - fra landsby til stationsby

| | | | | | | | |

Ringe Vandværk - 100 år for by og egnRinge Vandværk - 100 år for by og egn  Marianne Rasmussen, Gestelevvej i Ringe har formidlet tilladelse til, at jubilæumsskriftet offentliggøres på Fynhistorie

Vand forsyning på landetVand forsyning på landet Vand forsyning på landetVand forsyning på landet


Ringe Museum

| | | | | | |

Ringe MuseumRinge Museum Ringe MuseumRinge MuseumDen gamle organistskole i Ringe fra 1704 har siden 1923 dannet rammen om Ringe Museum. En sandstenstavle i gavlen ud mod kirkepladsen fortæller om bygningens oprindelse: "Denne Skole for Boltinggaards Godses Børn er udi Guds Navn Aar 1704 - blevet oprettet af - Frue Anna Helvig von der Kuhla - ".

I 1920 forlod børnene "den stråtækte" skole ved siden af Ringe kirke. Og 1923 stiftedes Ringe Museum, som efter 30 år fik stillet hele huset til rådighed som museum.


Erik fra Ringe

| | | | |

Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972) Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)

Erik Eriksen, født 1902 i Brangstrup ved Ringe. Overtog 1928 sin fædrenegård. 1927-29 formand for Venstres Ungdom på Midtfyn. 1929-32 formand for Venstres Ungdoms landsorganisation, medlem af folketinget for Venstre fra 1935-1968, da han ikke genopstillede.

1950-65 formand for Venstres landsorganisation, 1953-65 formand for partiets folketingsgruppe. 1945-47 landbrugsminister. 1950-53 statsminister. Underskrev den 5. juni 1953 Danmarks Riges nye grundlov. I 1965 medforfatter til bogen På frihedens grund - Liberale perspektiver.


Om trolddomskvinder og anklager om mord på Ringe-præsten 1565

| | | |

Ringe kirkeRinge kirke GlorupGlorupI Hans Leerbechs beskrivelse af Ringe sogn fra 1826 hedder det, at sognepræsten Thor Simonsen i 1565 nylig var død, "hvad død viides ei vist. Men samme aar beskikkede Jacob Walchendorph til Glorup offentlig paa Tinge Bærtel Degn i Ræinge for en Morder, der burde miste sin Hals for samme Præstes Mord". Wiberg i sin præstehistorie nøjes med at anføre muligheden for, at præsten "maaske (blev) dræbt af sin Degn, Bertel", og han mener at dødstidspunktet er c. 1564.


De berømte Lombjerge køer og tyre på arkiv

| | |

På besøg hos Kristoffer Ovesen i Fløjte-Emils stregPå besøg hos Kristoffer Ovesen i Fløjte-Emils streg  Arkivlederne i Ringe Käthe og Jacob Bang Jensen med arkivet fra LombjergeArkivlederne i Ringe Käthe og Jacob Bang Jensen med arkivet fra LombjergeStig Benzon foreviger Käthe og Jacob Bang Jensen med arkivet fra LombjergeStig Benzon foreviger Käthe og Jacob Bang Jensen med arkivet fra LombjergeRinge lokalhistoriske Arkiv har arkivsikret familiestambog, protokol over salg af avlsdyr mv. fra den berømte røde kobesætning hos Kristoffer Ovesen i Lombjerge. Forstander Svendsen skrev om besætningen i 1906: "Lombjergestammen ejes af gårdejer Kristoffer Ovesen, Lombjærge ved Ringe. Stamkøerne er oprindelig hentet fra gårdejer Mads Nørregaards besætning på Dalsgård i RYslinge, hvilken besætning nærmest var af nordslesvigsk afstamning. Tyrene har været af delvis Ryslingeafstamning.


Ringe lokalhistoriske Arkiv har fået ny hjemmeside

| |

Ringe lokalarkiv i Algade 40, RingeRinge lokalarkiv i Algade 40, Ringe Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Embedsmændene i Fåborg-Midtfyn kommune har uden varsel lukket hjemmesiden til Ringe lokalhistoriske Arkiv. Så arkivet har derfor måttet reetablere hjemmesiden på en ny webadresse www.ringelokalarkiv.dk


Udgiv indhold