Gislev Sogn

warning: Creating default object from empty value in /data/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Katolsk kapel i Gislev

| | | |
Gislev kirkeGislev kirke  Getsemane fremstilling i Gislev kirkeGetsemane fremstilling i Gislev kirkeGislev kirkeGislev kirkeI 1484 fik sognepræsten i Gislev papir på ved Gudme herredsting, at en ager på Raabierg og "den höffdt mellem Raabierg och Aaseen som ligger till Gisle Prestegaardt" aldrig havde givet anledning til "ildingh" [klage]. Råbjerg lå i Gislev Vestermark, hvor præsten også havde 9 agre "kallis Kapels agre". Ved disse agre har der uden tvivl været en kilde med "livgivende" vand. Om Kapels agrene indberettede sognepræsten  Jacob Christensen i 1623 til Ole Worm. 
 
 
 
 
 

Kalkmalerierne i Gislev kirke

| |

Gislev kirkeGislev kirke Gislev kirkeGislev kirke GetsemaneGetsemane1878 afdækkedes i Gislev kirke på korets hvælv en række sengotiske kalkmalerier fra o. 1500 med scener af Jesu liv. Restaureringen af billederne foretoges af en lokal maler og havde nærmest karakter af overmaling. Denne fjernedes ved en nænsom genrestaurering 1932 af Egmont Lind. Samtidig afdækkedes en Getsemane-fremstilling på nordvæggen. (Trap 1957)

 

 

 

 

 

AnsigtAnsigt AnsigtAnsigtLæs her om fortolkningen af kalkmalerierne


Gislev præstegård

| | | |

Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)


Eskelund i Gislev

| | | | | | |

Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2) RavndrupRavndrupMads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Mads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Eskelund er en gl. målsgård, som havde forpligtelse til at levere fødevarer og stille portvagt til Nyborg slot. Den tilhørte 1370 Hans Gummesen, der d.å. fik kongebrev som målsmand. Om den 1446-47 til Eskelund nævnte væbner Jens Mikkelsen skal henføres hertil eller til et Eskelund i Båg herred eller Lunde herred er uvist. 1462 ejedes Eskelund af Klaus Bruun og hans moder Kirsten, 1510 af Niels Kotte, 1521 og 1534 af Mads Brun, 1564 af Jørgen Kotte (om denne og Niels Kotte ikke snarere skal henføres til Eskelund i Lunde herred, er dog et spørgsmål).


Friskolelærer Ludvig Jørgensen Gammelgaard

| | |

STAMKORT HENVISNINGER 
 
Reg. nr: 05446 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)
 
"Gammelgaard, Ludvig Jørgensen, 1847-1903, friskolelærer, hustru Christine Bertine Gammelgaard, født Hansen, 1856-1939"
 
 


Gislev og Omegns Husholdningsforening

| | |
 

VEDTÆGTER for
HUSHOLDNINGSFORENINGEN
i GISLEV OG OMEGN 1874
 
      § 1.
Foreningens Formaal er ved Bidrag af Medlemmerne at danne et Fond, for at sætte dem i Stand til et fordelagtigere Indkjøb af Livsfornødenheder.


Breve fra hofjægermester Peter Lindegaard, Lykkesholm.

| |

 Hofjægermester P.S. LindegaardHofjægermester P.S. LindegaardFolketingsmand Lars DinesenFolketingsmand Lars DinesenKilde: MF Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet.
 
 
S.T.
Hrr. Statsrevisor L. Dinesen

Ved Skrivelse af 17 ds fra Næstformanden for Høires Repræsentantskab er Undertegnede indbudt til Mødet i Odense den 29 ds, og er jeg derhos anmodet om at sende Svar paa om jeg kan give Møde eller ei til Dem Hr. Statsrevisor.


Tidligere Lyngbyelev som Jerseyavler - erindringer ved Hans Jensen, Hestehavegård i Gislev

| |

 hansjensengislev  Hans Jensen døde den 15.1. 2014 tæt ved de 96 år. Hans Jensen er et ikon i den internationale jerseyavl, og han har følgelig også fået sit helt eget kapitel i den verdenshistorie, der udkom i 2013: The Dairy Queen.


Gislev Sogns Andelsmejeri

| | | |

Træk fra mejeriets historie.
 I året 1917 startede man det nuværende Gislev Sogns Andelsmejeri.
 De to mejerier, der blev sammenlagt var Gislev Andelsmejeri og Sandager Andelsmejeri.


Udgiv indhold