Tingbøger

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

De Vissenbjerg bønder

| |

Alle wisse rentte och jordebogh paa alle bynder och krwnetienere i Wissenbierk sogn, udateret.Alle wisse rentte och jordebogh paa alle bynder och krwnetienere i Wissenbierk sogn, udateret.Samarbejde mellem Ole Christensen, Ejvind Rasmussen og Karin Jørgensen  

 

Jordebogen er udateret, men ved at sammenholde den med Kommissionssagen mod de 36 Vissenbjergbønder 1745-46,  har jeg i jordebogen under Gadsbølle fundet bonden Hans Basse. Fra kommissionssagen fra 1745-46 har jeg kopieret følgende:


Kværndrup bylov 1706

| | | | | | | |

Kværndrup bylov 1706Kværndrup bylov 1706                                             

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800                http://fynhistorie.dk/node/6171


Drejø bylov 1705

| | | | | | | |

Forsiden til Drejø bylov i Edvard Broholms stregForsiden til Drejø bylov i Edvard Broholms streg Drejø bønderDrejø bønder Majtræ pladsen på DrejøMajtræ pladsen på Drejø Bomærker på DrejøBomærker på Drejø           http://www.fynhistorie.dk/node/26883


Horne bylov 1559

| | | | | | | | |

Brahesminde godsarkivBrahesminde godsarkivHorne Bylov givet 1559 af lodsejerne i Horne, af hvilke nævnes, Eiler Rønnow til Hvidkilde, Erik og Frantz Bille til Hvedholm, Iver Lunge til Nielstrup, Ebbe Munk til Fjellebro, fru Sophie Oldeland til Uggerslevgård, prior til St. Knuds Kloster m.fl., samt sognepræsten Mads Hansen med flere navngivne bymænd.


Præstens havemand

| | | | |

Vester Skerninge præstegård før branden i 1921Vester Skerninge præstegård før branden i 1921


Syn over Rygård og Vormarkgård 1693

| | | | |

 RygårdRygårdRygård 1847Rygård 1847Rygård i Langå sogn på Østfyn hører ifølge fagfolk til blandt perlerne af de danske herregårde. Måske var herregården allerede bygget, da ejeren Johan Urne døde i 1537. Senere lod Niels Bild til Ravnholt tilføje et par tårne i borggården. Under Svenskekrigen skete der store ødelæggelser.

I 1675 omdannedes Rygård til et stamhus af Peder Pedersen Lerche til sønnen, senere gehejmekonferensråd Vincens Lerche, der 1687 tilkøbte Vormarkgård. Ifølge synsvidne 1690 var "gård og gods" ødelagt. Stamhuset ophævedes 1694.


Hærværksmænd - dom mellem Markvard Bille og "nogle fredløse personer"

| | | | | |

Retsscene ca 1640Retsscene ca 1640 Markvard Bille (1568-1631)Markvard Bille (1568-1631)Hærværk var oprindelig betegnelsen for visse grove forbrydelser, f.eks. drab, ildspåsættelse m.fl., når 5 eller 6 bevæbnede personer havde været medvirkende til forbrydelsen og denne i øvrigt var kvalificeret ved, at den tillige indeholdt en krænkelse af husfreden, idet den var begået i bondens gård.


Svendborg har også haft sine troldkoner

| | | |

Retsscene ca 1640Retsscene ca 1640 Her boede Maren Splid som 1641 kom på båletHer boede Maren Splid som 1641 kom på båletSvendborgs byhistoriker Bro Jørgensen: "Overtroen blomstrede, og Svendborg har også haft sine troldkoner, skønt vi kun hører lidt til dem. I 1543 bebrejdes det byfogden Per Skaaning, at han efter at have fanget to troldkoner, havde sluppet dem fri igen, ganske vist mod kaution. Hvori deres trolddomskunst bestod, meldes der intet om.


Retssager mod selvejerbonden Jørgen Lauridsen i Kværndrup 1617

| | | | | | | | |

Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)  Jacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt (+1630) Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Kancelliets Brevbøger 28.8. 1617


Udgiv indhold