Arbejdsliv

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Sagn om Jens Lange på Rødkilde

| | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Meddelt af forfatter Peder R. Møller, Vester Skerninge, og optegnet 1925 af Estrid Skov, Vester Skerninge. Dansk Folkemindesamlings arkiv.
Omkring midten af det attende århundrede boede der på Rødkilde en godsejer ved navn Jens Lange, om hvem sagnet går, at han var meget hård ved sine bønder.


Fynske forsamlingshuse

| | | | | | | |

Af Svend Frederiksen.

Fynske Årbøger 1976.
I de 194 gamle sogne i Fyns Stift har jeg ialt noteret 297 forsamlingshuse. Heraf er 84 i tidens løb forsvundet eller bruges nu til andet formål.
Hvis disse huse samles årgangsvis efter byggeår og resultatet indtegnes på en tavle, da bliver det en kurve med en meget brat stigning fra 1886 og frem til 1910, hvorefter den ganske flader ud.


Dømt til et år for tyveri af "trækketøj".

| |

Om formiddagen den 8.december 1842 pløjede de to karle Lars Larsen og Hans Hansen med hver sin plov og hver to heste på sidstnævnte fars mark ved Lindelse. Ved elleve- halvtolv tiden spændte de fra, knyttede hammelreb og tømmer på hestenes rygge, lagde svingler, hamler og trækketøj op på plovene og red hjem. Hjemme var der havre til hestene, grød og flæsk til plovkarlene og et velfortjent hvil til dem alle.


Udgiv indhold