Vindinge Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kalkmalerierne i Ørbæk kirke

| |

Ørbæk kirkeØrbæk kirke Arrigt ansigtArrigt ansigt Hånd der støtter hvælvingHånd der støtter hvælving Hånd med knivHånd med knivØrbæk kirke restaureredes i 1870'erne, ved hvilken lejlighed der fandtes og atter tildækkedes en kalkmalet dekoration, som atter 1932 blev fremdraget, overvejende et malet, dekorativt mønster fra slutningen af 1400-tallet. (Trap 1957). Eftertiden har døbt kunstneren "Træskomaleren".

 

 

 

 

korsfæstetkorsfæstet Vredes udbrudVredes udbrud


Mageskifte ml. kronen og Niels Bild til Ravnholt 1605

| | |

RavnholtRavnholtNiels Bild (1553-1622), var en søn af Evert Bild til Ravnholt, hvilken gård Niels Bild også ejede. 1574 blev han hofsinde, men fratrådte atter denne stilling 1578. Siden havde han flere betydelige forleninger, nemlig Bergenhus 1586-89, Gulland 1591-95 og Laholm 1595-97. Siden levede han på sine fynske gårde uden at beklæde nogen offentlig stilling og døde 6. februar 1622.


Søren Ribers forbrudte gård i Nyborg

| | | | |

Kong Christian IIIKong Christian IIIDa kong Christian III definitivt efter en belejring af København kunne udråbe sig selv som sejrherre i borgerkrigen 1534-36, kom det til et opgør med taberne i konflikten, borgere og bønder, men især landets katolske biskopper blev berørt. De blev alle i sommeren 1536, da kongen gennemførte reformationen, arresteret, og sønnen fra Hvidkilde, den sidste katolske biskop i Roskilde stift, Joachim Rønnow, overlevede ikke sit fængselsophold.


Smeden i Tårup 1620

| | | |

En gl. landsbysmedieEn gl. landsbysmedie Inventarium fra smedestedet i Tårup 1618Inventarium fra smedestedet i Tårup 1618I 1620 kom Jep Smed i Tårup galt afsted. Af et bilag i Nyborg Lensregnskaber fra ca 1619/20 fremgår, at han var undveget lovens lange arm, fordi han havde  "ihiellslagen" Clemmen Væver der i byen. Så hans bohave i dette tilfælde et "smediested" med værktøj var forbrudt gods til lensmanden i Nyborg.


Dom over Hans Frost ved Vindinge herredsting, der dømtes som en ret forræder, til at stejles 1433

| | | | |

Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbog Dom o. Hans Frost 1433Dom o. Hans Frost 1433 Dom o. Hans Frost 1433 (2)Dom o. Hans Frost 1433 (2) Dom o. Hans Frost 1433 (3)Dom o. Hans Frost 1433 (3) Dom o. Hans Frost 1433 (4)Dom o. Hans Frost 1433 (4)

Kilde: Danske Magazin, 2 rk. 6, 1836, s. 266ff

Poul Enemark anfører i "Riget, magten og æren" (2001), s. 400, Steen Basse  1419 og 1423 som lensmand på Nyborg slot.


"Villa Strøm" i Marslev

| | | | | |

Villa Strøm i MarslevVilla Strøm i MarslevMarie Christine Strøm. Hun var præstefrue i Marslev fra sit bryllup d. 18. maj 1849. Hun var født i Lumby ved Odense d. 29 september 1830; hendes fader var kancelliråd Hans Müller, kasserer ved Odense Fattigvæsen og Fyns Stifts Sparekasse. Hun var præstefrue i Marslev til 1897, og hun døde den 19. september 1898.


Nørregård i Søllinge

| | | |

Skøde 1612 på Nørregård i SøllingeSkøde 1612 på Nørregård i Søllinge Skøde1613 på gadehus i SøllingeSkøde1613 på gadehus i SøllingeIfølge Trap Danmark 1957, Svendborg amt, s. 919 lå der tidligere i Søllinge sogn en større gård, Nørregård. I begyndelsen af 1600-tallet tilhørte Nørregård Corfitz Huitfeldt, g.m. Magdalene Baad. 1611 nedbrændte gården, som Corfitz Huitfeldt derpå 1612 solgte til Niels Bild til Ravnholt.
(Litt: Søren Jørgensen. Om Nørregaard i Søllinge sogn. Fynske Samlinger IX. 1884. 284-85)


Hilleborg Krafse's skøde 1657 på Ravnholt til gehejmeråd Chr. Jørgensen Skeel

| | | |

Ravnholt godsRavnholt gods Se også mandtal 1658. Der er knyttet en jordebog til skødet, som kan sammenholdes med mandtallet.


Da Frands Brockenhuus kom til kort over for Kong Christian III

| | | | |

Nyborg med slot (tv) og kirkeNyborg med slot (tv) og kirkeI årene 1545 til 1562 sad den egenrådige og magtfulde Frans Brockenhuus til Egeskov som lensmand i Nyborg. En sag ved "Kongens retterting" dateret, København 30.09.1557 illustrerer ganske glimrende, hvor brutalt den tids magtmennesker kunne fare frem. I den aktuelle sag var det gravfreden, som Frans Brockenhuus havde set stort på. Hvordan sagen er kommet kongen for øre, ved jeg ikke, men sagens parter var byskriver Mads Lauridsen i Odense og Frans Brockenhuus.


Ørbæk sogn 1743

| | | | |

Ørbæk by 1833Ørbæk by 1833 Ørbæk sogn 1743Ørbæk sogn 1743 Ørbæk sogn 1743 (2)Ørbæk sogn 1743 (2) Ørbæk sogn 1743 (3)Ørbæk sogn 1743 (3)Ørbæk sogn 1743 ved sognepræst Rasmus Winther, Ørbæk. [Han er kendt for sin fine håndskrift, så derfor undlader jeg foreløbig  en transkription].


Udgiv indhold