Herregårde

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Hvidkilde gods

| | | | | | |

 HvidkildeHvidkildeRønnow slægtenRønnow slægtenClaus RønnowClaus Rønnow Ridder Claus Rønnow omtales første gang til Hvidkilde i dette dokument dateret 30.3. 1467Ridder Claus Rønnow omtales første gang til Hvidkilde i dette dokument dateret 30.3. 1467 Claus Rønnow og hustruer i Odense Sct. Hans kirkeClaus Rønnow og hustruer i Odense Sct. Hans kirke Til Hvidkilde skrives 1374 og muligvis 1400 Anders Pedersen (Panter) (+ tidligst 1408). 1376 nævnes Johan Wittekop (Krummedige) som høvedsmand på Hvidkilde og Haderslev. Man har deraf tidligere sluttet, at Hvidkilde på den tid måtte være et kgl. len, men Johan Wittekop kan formentlig lige så godt have været foged på Hvidkilde for den godsrige Anders Pedersen. 1462 nævnes Christiern Olafsen og 1480 Oluf Mortensen som foged på Hvidkilde, hvortil 1467-86 skrives rigsmarsken hr. Claus Rønnow (+1486), der som ejer fulgtes af sønnen, rigsråd hr.


Flintholm Hovedgård

| | | | | | |

Alléen til FlintholmAlléen til Flintholm  Carl Bryske til Flintholm 1506Carl Bryske til Flintholm 1506Flintholm nævnes 1496. 1505-18 skrev Bryske-slægtenBryske-slægten væbner Carl Bryske (+senest 1521), 1531-36 hans enke fru Kirstine Ulfstand sig til gården, som allerede hans fader rigsråden Claus Bryske til Løgismose m.v. (+tidligst 1506) skal have ejet, og som siden hans søn Claus Bryske (+1564) og dennes søn Carl Bryske (+tidligst 1573) derefter ejede. Sidstnævntes moder fru Berite Eriksdatter Banner (+1591 på Flintholm) arvede sønnen og ægtede Knud Bille til Lindved (+1592), som 1581 skrev sig til Flintholm, og hvem ægtefællen havde forlenet sit gods i hans livstid.


Løjtved Hovedgård

| | | | | | |

 Ridder Fin Aagesens seglRidder Fin Aagesens seglAlléen til LøjtvedAlléen til LøjtvedLøjtved omtales første gang 1372, da væbn. Timme af slægten Maanestierne nævnes hertil. 1385-1414 skrives væbn., sen. ridder Fin Aagesen (Ulfeldt) til L., som arvedes af sønnen, hr. Laurends Finsen (Ulfeldt), der skrives hertil 1418. Dennes datter Mette bragte ved ægteskab L. først til hr. Kjeld Axelsen Thott og siden til hr. Erik Eriksen Løvenbalk til Avnsbjerg (+ tidligst 1499), som formentlig ejede L. 1455, men i hvert fald fra 1458.

 

 

 


Hoveri på Hvidkilde Ladegård

| | |

  Gårdejer Hans Knudsen (1828-1911), KogtvedGårdejer Hans Knudsen (1828-1911), Kogtvedved Hans Knudsen "Juulsminde" Kogtved
 
Jeg blev født i Skovsbo den 24 september 1828. Mine forældre var gmd. Knud Nielsen og Hustru, Mette Marie Rasmusdatter. Jeg var den yngste af 5 søskende; mine forældre havde en fæstegård under Hvidkilde med dertil hørende hoveriforpligtelser.


Langeskov Hovedgård

| | | |

Beskrivelse fra Trap (1957) Svendborg amt, side 743: 

Langeskov er oprettet i slutn. af 1700t. af Jens LangeJens Langejustitsråd Jens Lange til Rødkilde (+1790) på en parcel af herregden Løjtved, som han ejede fra 1775 til 1787, da han solgte L. og Løjtved til Johan LangeJohan Langesønnen Johan Lange (+1829). 


Historiske optegnelser om Kroghenlund gods

| |

Meddelelser fra C.V. Langkilde i Kbh., født på Kroghenlund 1847, død Kbh. 1932

Hovedbygningen til Kroghenlund godsHovedbygningen til Kroghenlund gods
Kroghenlund er ligesom Langeskov en Parcel af Løjtved. Kammerherre Sti Tønsberg Schøller v. Krogh gav den Navn efter sig og havde bestemt at tage Bolig der. Han byggede en prægtig Hovedbygning, der blev lagt noget Syd for nuværende, men da den var nogenlunde færdig, maatte Krogh sælge Løjtved (Købekontrakt 1798) Aar 1800 til C.F. Nyholm.


Langkilde og Langkildegården

| | | |

[Svendborg Avis 18. juni 1929] Langkildegård er centrum for Danmarks Radios nye dramaserie Arvingerne, der har premiere nytårsdag.
Af Jens Therkelsen


Langkildegården i Lunde sogn

| | | |

En fynsk slægtsgård og dens beboere indtil udskiftningen [Fynske Årbøger 1948]
Af H.P. Langkilde.
 
 


Bidrag til Skjoldemoses historie

| | | | | | |

Samlede af Harald Kier

Skjoldemose er et ældgammelt, dejligt fynsk herresæde, og det siger meget; thi noget af det skønneste, som vi har i Danmark, er vore gamle herregårde, og de skønneste og mest idyllisk findes i Fyn; det er de fleste danske enige om, og det samme synes mange udlændinge. Den berømte svenske konge Carl Gustav tog sig også tabet af Fyn meget nær, og nogle af de sidste ord, han sagde, var: "Fyn! Fyn!"


Træk af den fynske adels historie 1536-1660

| | |

Foredrag ved Dansk Historisk Fællesforening's årsmøde 1941


Af Aage Fasmer Blomberg


Udgiv indhold