Herregårde

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kirkebygård og gods

| | |

Anders Jepsen (Grubendal) til LangholmAnders Jepsen (Grubendal) til Langholm

 

Danmarks kirkelige inddelingDanmarks kirkelige inddeling

 

Danmarks ældste inddelingDanmarks ældste inddeling

 

 Arvesag om Kirkeby birk 28.6. ell. 5.7. 1524Arvesag om Kirkeby birk 28.6. ell. 5.7. 15247.8. 1525 Arvesag om Kirkeby birk7.8. 1525 Arvesag om Kirkeby birk14.9. 1525 Arvesag om Kirkeby birk14.9. 1525 Arvesag om Kirkeby birk


Hørupgård og Hørup Mølle

| | | | |

Hørup MølleHørup MølleHørup Mølle - taksation 1920Hørup Mølle - taksation 1920 Hørupmølle og den forsv. Hørupgaard (1664 Høeppegaard) er rimeligvis vidnesbyrd om en forsv. landsby Hørup

Mark syd for Amalienlund - Hørupgård lå muligvis i dette områdeMark syd for Amalienlund - Hørupgård lå muligvis i dette områdeHørupgaard, forsv. gd. M (atriklen) 1664 Høeppegaard; M (atriklen) 1688 Høirupgaard; VSKOrig (Videnskabernes Selskabs Kort 1780-83); DAtl (Den Danske Atlas 1774). - Hørupgaard og Hørupmølle er rimeligvis vidnesbyrd om en forsvunden landsby Hørup, hvis navn er sammensat af adj. høj eller subst. høj "gravhøj" og torp." (Kilde: Svendborg Amts Bebyggelsesnavne, 1958, side 41).

 

 

 

 

 


Erindringer om Petersminde Teglværk og Løjtved gods

| | | | |

Teglværksejer og godsejer A.P. Andersens erindringer 

Far: Godsejer Claus Andersen, Løjtved, født 17 Septb 1842, døde den 20 December 1919, sammesteds og begravedes den 27 Decbr.

Mor: Ane Marie, født Hansen, Løjtved, født 19 Novb 1844, døde den 9 Marts 1925 sammesteds og begravedes den 16 Marts.

I Begyndelsen af 1840erne boede der i Rødme By i den næstforreste, noget tilbageliggende gamle straatækkede Gaard, en Mand som hed Hans Pedersen, gift med Anne Kirstine Jensdatter.


Bejerholm

| | | | | |

Voldsted v. BejerholmVoldsted v. BejerholmBejerholm, Ollerup sognBejerholm, Ollerup sognI Trap Danmark (nyeste udgave) under Ollerup sogn, står der om Bejerholm:


Landvæsenselev på Kroghenlund Hovedgård

| | |

Det var altså ved maj 1885, efter nøjagtigt 2 års ophold på Bubbelgård, at jeg på anbefaling fra Lorentzen fik plads på Kroghenlund.


"Den grønne sten" fra Nielstrup gods

| | |

Indberetning 1809 til Oldsagskommissionen.

Underdanig Indberetning Om Oldsager udi Ollerup og Kirkebye Sogn


Minder fra barndom og ungdom - om opvæksten på Kroghenlund

| |

KroghenlundKroghenlundErindringer af Kirsten Petrine Lauesen, født Langkilde
født 17. december 1834 død 29. september 1925.
Note: Kirsten Petrine Langkilde, født den 17. december 1834 pa Kroghenlund gods , Stenstrup sogn, døde 29.
september 1925 i København, 91 år gl. Hun ægtede den 8. oktober 1858 i Stenstrup kirke, Hans Lauesen, født i
Københoved, Slesvig den 25. januar 1827. Hans Lauesen døde den 14. oktober 1915 i København, 88 år gl.


Skjoldemose Hovedgård

| | | | | | |

Hardenbergs-Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogHardenbergs-Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogSkjoldemose tilhørte Mette Pedersdatter (Present) , der 1. gang var g.m. Laurids Jensen (Panter ), 2. gang m. Eiler Hardenberg og 3. gang m. hr. Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak til Torbenfeldt (+o.1493). På skiftet efter hende og hendes 2 afdøde børn Johan og Kirstine 1475 tilfaldt "1/2 td. smør i Skyoldemosæ", hvilket man har tolket som identisk m. hovedgden S., men måske snarere kun er en andel i S., svigerdatteren Mette Bertelsdatter (Tinhuus) (+tidligst 1500), enke efter hr.


Nielstrup Hovedgård

| | | | | | |

Nielstrup tilhørte i 1. halvdel af 1300t. den bekendte rige "unge" hr. Niels Brok til Hikkebjerg. På skiftet efter ham 1372 overlod sønnen, væbn. Esge Brok til Hikkebjerg  (+tidligst 1380) hovedgden Nielstrup m. "Woltemølle" og "Agards" møllested og alt faderens øvr. gods i "Vldorp" sogn til søsteren Johanne Nielsdatter Brok (+1372), enke efter Anders Jensen af Essendrup (nu Gl. Estrup) (+senest 1355).


Langkildegård i Lunde sogn

| | | | | |

LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

 LangkildegårdLangkildegård

LangkildegårdLangkildegård LangkildegårdLangkildegård


Udgiv indhold