Herregårde

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ulbølle sogn

| | | | | | | | | |

I Ulbølle sogn er følgende byer: Ulbølle (*1404 Ulbølle; udskiftet 1785) med kirke;m. skole; forsamlingshus; bystævne;  m. mølle; m. smedie (nu i Den fynske Landsby) maskin- og møllebyggeri opr. 1910-oph.(?) maskinværksted på Fjellebrosvej; Strandhuse (1682 Strand Husene; udskiftet 1838)


Vester Skerninge sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Vester Skerninge sogn består af byerne: Vester Skerninge (1418 Schærninggæ, 1540 Vester Skierninge; udskiftet 1778-81 og 1801; m. kirke, præstegård (fra 1600t., rest. 1952)m. skole; ,højskole 1868-1882friskole (opr. 1875, udv. 1925; ny bygn. indviet 1957), sangforeningshus 1875-1887;forsamlingshus (opr. 1903)  apotek (opf. 1889, arkt., prof. A. Rosen) kro (opf.


Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2.


Sydfynske herregårde

| | | | | | |

Af dr. phil Vilhelm Lorenzen

Herregårdene - også de sydfynske - kan ses fra mange sider: som de store landejendomme, de er, og derfor vigtige økonomiske faktorer; som driftstekniske enheder, og socialt i forhold til bondegårdene med deraf flydende kamp om besiddelsen af den danske jord. Men de kan også ses som de kunstværker, de tit og mange gange er, bygget op over følgende tre elementer: hovedbygning, ladegård og have - kunstværker, der faktisk er - eller rettere sagt var - produkter af alle de først nævnte forhold.


Egense sogn

| | | | | | | | | |

I Egense sogn er byerne: Egense (*1374 Eknæs, 1469 Egens; udskiftet 1806); med kirke; Skovsbo (1423 Skousbo; udskiftet 1785).

Gårde: hovedgård Hvidkilde (*1374 Wydhekelde, 1400 Withekelde, 1462 Huidkeldhe); Lehnskov (*1412 Linndskoue) - Lehnshus, tidl. skovridergård; Dyrehavegård, skovriderbolig (opf. 1912)


Blade af hovbøndernes historie

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

Det forhold, der fandtes mellem fæste- og hovbønder i det 18. århundrede kunne tit blive noget spændt og førte ofte til smårivninger og stridigheder. Ganske naturligt fordi så modstridende interesser stod over for hinanden. Godsejerne kunne, på grund af det den gang herskende ubestemte hoveri, stadig forøge sine fordringer til hovbondens arbejdsydelse.


Stenstrup sogn

| | | | | | | | | |

I Stenstrup sogn er følgende byer: Stenstrup (1200tallet Stenst(h)orp; udskiftet 1789) med kirke;Fredet beboelseshus (1600t.); Hundtofte (1420 Honetoffte; udskiftet 1789);m. fattiggård (opf. 1869) sen. her møbelfabrikLille Løjtved (1420 Lilla Løgetweth; udskiftet 1789); Rødme (1470 Rwdomme; udskiftet 1798). m lefabr. (etabl. ca 1829, oph. c. 1900)


Hundstrup sogn

| | | | | | | | |

Hundstrup sogn består af byerne: Hundstrup (*1348 Hwnstorpe, her?, *1416 Hunstorp); udskiftet 1777 (?); m. kirke;m. skole (i gl. skole (Filippa-æblet hjemsted)) kro (tidl. købm. m. sal) Stavnsbåndspladsen med sten rejst i 1938;.stævneplads v. kirken?; Gundestrup (1465 Gunnerstrop; udskiftet 1792); med vandmølle og andelsmejeri (opr.


Voldstedet i Mændenes Skovløkke

| | |

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, side 685

VoldstedVoldstedI Skoven Mændenes Løkke ligger et betydeligt Voldsted, formodentlig det tidl. Skjoldemoses Plads. Voldstedet bestaaer af en stor, lav, nærmest cirkulær Borgplads (ca 70 m. i Diam.)  omgivet af en Grav, der nu er tør.


Kroghenlund Hovedgård

| | |

Alléen til Kroghenlund godsAlléen til Kroghenlund godsKroghenlund er opr. 1800 af en hovedgdsparcel af Løjtved af kammerjunker Stie Tønsberg Schøller von Krogh (+1817), der påbegyndte opførelsen af en anselig hovedbygn., som aldrig blev fuldført, men sen. nedrevet og erstattet af den nuv. Han afhændede kort efter gden, som sen. ejedes af N.H. Haugsted og Hans Clausen (+1816), hvis datter Anna Marie Clausen 1818 ved ægteskab bragte den til Rasmus Langkilde (+1853), der fulgtes af sin enke af 2. ægteskab, Dorothea Helene, f. Lollesgaard (+1884). Efter hendes død overtoges K.


Udgiv indhold