Herregårde

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ahlefeldt Gods Skifteprotokol Del I 1755-1776

| | |

Opsætning af skifteuddrag

De enkelte skifteuddrag har jeg sat op på følgende måde

a. Først angives protokolnummeret og derefter sidehenvisningerne (fx II-237, 260)
b. Derefter angives den dato, som skiftet optræder med ved den 1. indførsel i skifteprotokollen. Hvis der senere i skiftet optræder en tidligere dato for skifteforretningen - det kan fx være ved en boregistrering - er denne også indført.


Hoveriafløsningen på Hjortholm

| | | |
Hoveriafløsningen på Hjortholm

Danmark fik sin første grundlov i 1849.
Pga. af de politiske ændringer i "liberal" retning, men mest pga. en ændring i det økonomiske
styrkeforhold mellem de sociale klasser på landet, så blev der i rigsdagen vedtaget en lov 4.juli 1850. Ifølge denne så kunne gårdmændenes eventuelle hoveriforpligtelse afløses med et


Tyveri på Faarevejle

| | |
Faarevejle Hovedbygning forfra: Tidligere havde Faarevejle en noget mere beskeden hovedbygning.   "Renæssanceslottet" på billedet havde Neergaard netop fået bygget - det har ikke været billigt! Foto: Rudkøbing byhistoriske ArkivFaarevejle Hovedbygning forfra: Tidligere havde Faarevejle en noget mere beskeden hovedbygning. "Renæssanceslottet" på billedet havde Neergaard netop fået bygget - det har ikke været billigt! Foto: Rudkøbing byhistoriske ArkivTyveri på FaarevejleFaarevejle Hovedbygning bagfraFaarevejle Hovedbygning bagfra

Den 25. juli 1873 anmeldte forvalter Skov på godset Faarevejle til politiassistent Phillipsen, at han mistænkte bryggerpigen på gården Anne Kirstine Larsen for tyveri.


Jens Lange på Rødkilde og hans bønder

| | | |

Højskoleforstander Povl Hansen, VallekildeHøjskoleforstander Povl Hansen, VallekildeAf Povl Hansen

Årbog for dansk kulturhistorie. 1892


Bondeuro på Fyn 1768-70

| | |

Claus BjørnClaus BjørnFynske Årbøger 1978
Af Claus Bjørn

(Claus Bjørn holdt i 1977 et foredrag om Jens Lange i Ulbølle skole, hvor Vilhelm Madsen m.fl. fortalte de gamle hoverisagn om Jens Lange og hans bønder. I 1998 meddelte han sin tilladelse til at jeg måtte publicere denne og andre af hans artikler) 


Sagn om Jens Lange på Rødkilde

| | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Meddelt af forfatter Peder R. Møller, Vester Skerninge, og optegnet 1925 af Estrid Skov, Vester Skerninge. Dansk Folkemindesamlings arkiv.
Omkring midten af det attende århundrede boede der på Rødkilde en godsejer ved navn Jens Lange, om hvem sagnet går, at han var meget hård ved sine bønder.


Fjellebroen

| | | |

[Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter. ca. 1931]


Rødkilde Hovedgård

| | | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ulbølle sogn, s. 739f.

Voldsted for det ældste RødkildeVoldsted for det ældste Rødkilde Voldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sognVoldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sogn

 Kilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriKilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriRødkilde, hvis navn kommer af de mange jernholdige kilder omkr. gden, der farver jorden rød, nævnes allr. 1314 og tilhørte da Abildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogAbildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogkammersvend hr. Tyge Lauridsen (Abildgaard), en af de adelsmænd, der for landsforrædderi blev erklæret fredløs og mistede sit gods. Sen. ejedes R. 1453 af væbn.

 

 

 


"Odense -Veyen" imellem Egense og Kirkeby"

| |

Tingbogsreferat 20. juli 1666 Sunds Herreds tingbog (LAO)Tingbogsreferat 20. juli 1666 Sunds Herreds tingbog (LAO)

 

 

 

 

 

 

Odense-Veyen (Egense-Kirkeby) - ved Hvidkilde LadegårdOdense-Veyen (Egense-Kirkeby) - ved Hvidkilde Ladegård"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) i Hvidkilde Løkker"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) i Hvidkilde Løkker"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) ved "Egehuset" hvor sagnet fortæller om en prinsesse"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) ved "Egehuset" hvor sagnet fortæller om en prinsesse"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) i Løvehave"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) i Løvehave"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) m. mul. voldsted i Kirkeby Skov"Odense-Veyen" (Egense- Kirkeby) m. mul. voldsted i Kirkeby Skov


Den indemurede jomfru på Egeskov

| | |

EgeskovEgeskovEgeskovEgeskovHerregården Egeskov i Kværndrup sogn, Svendborg amt, er

 

 

 


Udgiv indhold