søg

Søgeresultater

Eiler Brockenhuus til Søndergaarde

... at han var Fader til det Barn, som var hos Jens Hansens i Aastrup (formodentlig Fru Thales ovennævnte Slegfredbarn). Ogsaa denne sag ...

kronik - Hans Nørgaard - 2020-02-16 08:02 - 0 kommentarer - 0 bilag

Lensmænd i Sallinge herred

... Åby, 5 i Høruppe, 1 i Hillerslef, 5 i Sallingh, 1 i Aastrup, 3 i Nybølle, 1 i Hedhen, 2 i Hæringe, 1 i Bierthe, 1 i Rudde d.e. ...

kronik - Hans Nørgaard - 2019-08-10 15:21 - 1 kommentar - 8 bilag

Om Svendborg

... Skib, ladet med Havre fra hende. Havren var udskibet fra Aastrup Vig i Salling Herred og bestemt til Hertugdømmerne. Hun vil nu gerne ...

kronik - Hans Nørgaard - 2019-05-08 08:17 - 1 kommentar - 0 bilag

Amtmand Adelers indberetning til Rentekammeret 1763 om "Forandringer til Landvæsenets Bedste" i Nyborg Amt

... Landmænd ophæved Salling Herred Aastrup Sogn Nakkebølle   Ulbølle ...

kildemateriale - Hans Nørgaard - 2016-07-23 04:52 - 2 kommentarer - 12 bilag

Fynske forsamlingshuse

... - Nørreby. (Klinte.I) - Skaastrup. (Ore) - Veflinge. - Aastrup - Svindinge. 1894. Haarslev. - Brenderup. - Ejby.- Ørslev. - Ejby ...

kronik - Hans Nørgaard - 2015-03-06 07:15 - 0 kommentarer - 0 bilag

Den sjællandske præst L.M. Wedel's beskrivelse af sydfynske egne (1802)

... der var præst i V. Åby &a 1784 – 1818.]   Aastrup , Annex til forrige, en lang Bye med smal Gade, høje Gierder om ...

kronik - Hans Nørgaard - 2015-02-20 21:15 - 0 kommentarer - 0 bilag

Den lokale købmand førhen - Hvad handlede de med?

... forretning oph. 1971) Egebjerg by, Kirkeby sogn   Aastrup d. 30.11.  1914 Kære Venner. [Købmand Kristian Madsen, Ulbølle] ...

kronik - Hans Nørgaard - 2014-06-29 05:55 - 3 kommentarer - 10 bilag

Den fynske Berg slægt

... Krabbe. Dette Ægtepars ældste Søn var Gregers Juel til Aastrup, Trudsholm og Holbækladegaard, født 1667, død 1731, gift 1701 med ... Søn var Peter Juel, født 1708, død 1779, til Eriksholm, Aastrup, Aggersvold, Hverringe og Billeshave, gift med Birthe Cathrine von ...

kildemateriale - Hans Nørgaard - 2014-06-19 18:34 - 1 kommentar - 0 bilag

"Stanley" (1892-1954) - en af landevejens farende svende

... 1943-58: Død 1954 den 2. juli Nakkebølle Sanatorium, Aastrup, Salling herred, Svendborg amt. Begravet 1954 - 24 juli Aastrup sogns kirkegaard, Salling herred. Stanley Hansen. Ugift vagabond uden ...

kronik - Hans Nørgaard - 2014-05-19 09:34 - 0 kommentarer - 0 bilag

Gravskrifter og inskriptioner i Aastrup kirke fra den gamle notesbog.

... denne Tavle til hans Kirke. I den åbne begravelse i Aastrup Klokketårn: På en sort marmortavle med forgyldte indhugne ... Til en tjenstlig foretagen for forundt åben begravélse i Aastrup Kirke skænkes denne klokke af Sofie Amalie Sehested salig Hr ...

kildemateriale - Hans Nørgaard - 2014-04-17 05:43 - 0 kommentarer - 0 bilag