Tåsinge - i særdeleshed Troense - i juni måned 1816 ved birkedommer Helm

Bregninge kirkeBregninge kirke  Stemning ved Svendborg Sund - Niels HansenStemning ved Svendborg Sund - Niels HansenBregninge Kirke ligger paa den højeste Pyndt af de saakaldte Bregninge Bakker, og derfra haves en saare skiøn og siælden Udsigt over alle de omliggende Øer. Paa Kirketaarnet er anbragt et Observatorium, hvorfra kan sees 60 Kirker i Fyen, paa Langeland - Lolland og Ærrøe, i 3 Kiøbstæder nemlig Svendborg - Rudkiøbing og Ærøeskiøbing. I klart Vejr og med Hielp af Kikkerter kan endvidere sees baade Siælland, Lolland, Holsteen og Alsøe...

Justits- og politivæsenet i Svendborg Amt 1823

Fængsel - Ravnholt BirkFængsel - Ravnholt BirkHøjesteretsassessor M. Langes indberetning til Kongen om hans rejse i Svendborg amt for at undersøge justits- og politivæsenet 13.

Om tyende

Landbo ungdommenLandbo ungdommen [img_assist|nid=31781|title=Bonden for bordenden mens pigerne måtte stå op|desc=|link=node|align=left|wid

Mælk er ikke bare mælk - et bidrag til konsummælkens historie

Jerseymælk lige fra tanken med 6% fedt - overgår alt - når det angår velsmagJerseymælk lige fra tanken med 6% fedt - overgår alt - når det angår velsmag

Mælk er ikke bare mælk


Bækkroen på Lørup Hede

Bækkroen på Lørup Hede. "Imellem Gultved bymark og Lørup Hede i Ryslinge sogn dannes det naturlige markskel af en ubetydelig bæk. Nær denne bæk og umiddelbart ved Svendborg-Odensevejen ligger den såkaldte Bækkro, der i sin tid var kendt som smugkro, men som forøvrigt også ifølge sin beliggenhed må antages at have haft opsyn med et led her på bygrænserne, men noget sikkert derom ved vi ikke". [Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup] Her samledes handelsmændene, især smørprangerne fra store dele af Fyn, gerne dagen før Egeskovs marked i september måned, for at aftale prisen på de varer de handlede med  På selve Egeskov marked blev de aftalte priser så endeligt afstemt med Svendborg købmændenes forslag, der selv var til stede ved Egeskov marked. De aftalte priser dannede så grundlag for al handel på Fyn til der ved næste års Egeskovs marked blev aftalt nye priser.


Danmarks Stednavne

Bjørnegården på Hindsholm

.

Gartnerskolen Søhus ved Odense

.