Kvægets historie - øksenhandel og mejeribrug

Emil KonradiEmil Konradi Landbrug - Vignet 1763Landbrug - Vignet 1763Odense Bispegård stod færdig i 1508 - i dag Odense Adelige JomfruklosterOdense Bispegård stod færdig i 1508 - i dag Odense Adelige JomfruklosterDen fynske katolske biskop Jens Andersen BeldenakDen fynske katolske biskop Jens Andersen BeldenakProfessor Peter von Westen: Naturhistoriske forelæsninger i 1780: Næst hæstene ere Danske Øxen og Køer en af Landets rigdome; af de første udføres aarlig mange 1000de til Tydskland, Holland og Brabant, hvorfra Øxenhandlerne om Kyndelmisse tiider indfinde sig paa Herregaarderne i Jylland, og efter sluttet Contract modtoge 1 á 200 stk paa hver stald=gaard; undertiiden indskibes de ved Ringkiøbing, Hietting [Hjerting] og Ribe for føres til Holland og Nederlandene og at forkorte Veyen ved god Vind, men gemenlig drives de fleeste igiennem Holsten og Westphalen; Mange fedes paa Græsset i Marsken og drives i efteraaret til Elben; Biskop Beldenack i Odense siges være den første, som har paafunden denne Negotie; Holland har før hentet meere Øxen, end nu, men Hamborg og Altona udkræver desfleere; det Danske Øxekiød er observeret, er det fineste af alle andre, og derfore elskes meest, tiil nedsaltning, siden det derover?? bædre, end andet, modtager Saltet, og kand længst holde sig; Hollænderne tage helst de Sorte og Blackede, siden disse findes fiinest i Kiødet, og de røde Haardere; Øxen og Kiør have deres meeste styrcke i Halsen og Hornene, de bruges derfore adskillige stæder til Ploven og at kiøre med, men drage med et aag for panden;


Assens kirkes regnskaber 1496-1583

Skøde 8.3. 1598 på hus syd for Vor Frue kirkegård i AssensSkøde 8.3. 1598 på hus syd for Vor Frue kirkegård i AssensRegnskabsbog 1496-1583 LAO

Tåsinge - i særdeleshed Troense - i juni måned 1816 ved birkedommer Helm

Bregninge kirkeBregninge kirke  Stemning ved Svendborg Sund - Niels HansenStemning ved Svendborg Sund - Niels HansenBregninge Kirke ligger paa den højeste Pyndt af de saakaldte Bregninge Bakker, og derfra haves en saare skiøn og siælden Udsigt over alle de omliggende Øer. Paa Kirketaarnet er anbragt et Observatorium, hvorfra kan sees 60 Kirker i Fyen, paa Langeland - Lolland og Ærrøe, i 3 Kiøbstæder nemlig Svendborg - Rudkiøbing og Ærøeskiøbing. I klart Vejr og med Hielp af Kikkerter kan endvidere sees baade Siælland, Lolland, Holsteen og Alsøe...

Justits- og politivæsenet i Svendborg Amt 1823

Fængsel - Ravnholt BirkFængsel - Ravnholt BirkHøjesteretsassessor M. Langes indberetning til Kongen om hans rejse i Svendborg amt for at undersøge justits- og politivæsenet 13.

Om tyende

Landbo ungdommenLandbo ungdommen [img_assist|nid=31781|title=Bonden for bordenden mens pigerne måtte stå op|desc=|link=node|align=left|wid

Mælk er ikke bare mælk - et bidrag til konsummælkens historie

Jerseymælk lige fra tanken med 6% fedt - overgår alt - når det angår velsmagJerseymælk lige fra tanken med 6% fedt - overgår alt - når det angår velsmag

Mælk er ikke bare mælk


Bækkroen på Lørup Hede

Bækkroen på Lørup Hede. "Imellem Gultved bymark og Lørup Hede i Ryslinge sogn dannes det naturlige markskel af en ubetydelig bæk. Nær denne bæk og umiddelbart ved Svendborg-Odensevejen ligger den såkaldte Bækkro, der i sin tid var kendt som smugkro, men som forøvrigt også ifølge sin beliggenhed må antages at have haft opsyn med et led her på bygrænserne, men noget sikkert derom ved vi ikke". [Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup] Her samledes handelsmændene, især smørprangerne fra store dele af Fyn, gerne dagen før Egeskovs marked i september måned, for at aftale prisen på de varer de handlede med  På selve Egeskov marked blev de aftalte priser så endeligt afstemt med Svendborg købmændenes forslag, der selv var til stede ved Egeskov marked. De aftalte priser dannede så grundlag for al handel på Fyn til der ved næste års Egeskovs marked blev aftalt nye priser.


Danmarks Stednavne