Sådan var vejret ifølge gamle almanakker

833. Var stoer Hunger i Kong Gorms Tid, hvis Dronning Thyre Dannebod, som var en Christen, lod uddeele mange 1000 Tdr. Korn blandt Fattige.
1087 til 1095. Var under Kong Oluf Hunger et sælsomt Væirligt, og tilsidst stor Hunger
1099. Under Kong Erich Eiegod, gav man for 1 Skp. Korn 1 Penge, og 12 Penge til en Skilling.
1137. Var det paa en Dag udi Fastetiden saa mørkt, som det kunne have været Nat.
1173 Var et stort Jordskælv i Dannemark.
1193. Ligesaa.


Søren Kierkegaard - 200 år

Søren KierkegaardSøren KierkegaardSøren KierkegaardSøren Kierkegaard ---

Næsbyhoved Slot

Odense 1717Odense 1717 Odense 1717 - Næsbyhoved slotsbankeOdense 1717 - Næsbyhoved slotsbanke Næsbyhoved - Notat i redaktionen af Trap DK 1-4 udg.Næsbyhoved - Notat i redaktionen af Trap DK 1-4 udg.Odense 1660Odense 1660Om Næsbyehoved Slot ved Odense [Fyns Stiftstidende 3.11. 1775]


Auktion over Lundegården i 1775

LundegårdenLundegårdenCancellie-Raad Bekker i Svendborg og Med Arvinger efter hans Salig Frue, lader ved een eneste Auction, da et formodentlig antagelig Bud forventes, bortsælge en meget smuk og fordeelagtig Ejendoms Gaard i Lunde Sogn og Bye, Sunds Herred, Nyborg Amt, bestaaende af næsten 7 Tdr. Ager, Eng og Skovskylds Hartkorn, som skeer paa Gaarden Mandagen den 23de October førstkommende om Formiddagen Kl. 11 Slet.


Gilder og Skikke paa Landet

Højskolefolk i Ollerup - Kristensen-Randers, Peder R. Møller og Jens SkytteHøjskolefolk i Ollerup - Kristensen-Randers, Peder R. Møller og Jens Skytte Højest af alle Gilder stod Brylluppet. Denne fandt altid Sted i Brudens Hjem, og det krævede store Forberedelser. "Gildeslavet" var stort i de Dage og omfattede en vid Omegn. Ikke sjældent løb de indbudte Gæsters Antal op til et á to Hundrede.


Dårekisten

Gråbrødre Kloster i OdenseGråbrødre Kloster i Odense Dårekiste eller dåreanstalt var tidligere betegnelsen for en sindssygeanstalt, der dog kun tjente til at forvare og uskadeliggøre de sindssyge, idet man ikke kendte nogen lægelig behandling. Den ældste, offentlige dårekiste i Danmark var Sct. Hans Hospital, der er udgået fra København's gl. pesthus, hvis oprindelse kan føres tilbage til 1200-årene. Da man i 1800-årene fik et andet og mere humant syn på de sindssyge, opførtes Europa over tidssvarende hospitaler, det første danske var det i 1852 oprettede sindssygehushospital ved Aarhus.


Professor v. Westen om ulve i Danmark i slutningen af 1700-tallet

Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 (2)Professor v. Westens forelæsninger om Vilde dyr i Danmark 1780 (2)Professor Peter V.

Efterlysning 1755

Efter Forvalteren Rybergs  (begæring) ved Skrivelse af 17 Junj blev lyst første gang efter Een Persohn Naunlig Jørgen Jyde som er undvigt fra Taasinge Slot Næstleden Torsdag, ungefær 40 aar gl: