Skomagerregnskab fra Kværndrup 1663

Skomagerregnskab 1663Skomagerregnskab 1663I en synsforretning over ejendomme i Kværndrup by fra 1663, hentet fra Sunds herreds tingbog figurer en Poul Skomager som beboer af et gadehus. I en optegnelsesbog fra sognets præst Mads Knudsen Lægaard, der opbevares på Landsarkivet i Odense genfinder vi på side 8 et regnskab for Poul Skomager. Pastor Lægaard skriver: "Anno 1663, den 15. september var Pofuel Skomager her hos mig og forarbejdet efterfølgende af 2 store huder og 3 rimplinger (betegnelse for unge kreaturer) et par støvler, et par sko, et par tøfler til mig o.s.v."


Landevejen mellem Odense og Svendborg

Der rejses i den seneste årbog fra Svendborg Museum spørgsmål ved om man før 1800, altså før de store vejreformers tid i 1790erne i virkeligheden kender begrebet landevejen mellem Odense og Svendborg?.


Den giftige brandbæger har invaderet naturområderne på Egebjerg Bakker

Følgende beskrivelse er hentet fra Aalborg Kommune og forskningscentret  for skov og landskab mens alle fotos er taget af Knud Dencker Jensen.


Bomærke fra Nybølle i Hillerslev sogn

Bilag på øksnesalg fra Nybøllegård 1646Bilag på øksnesalg fra Nybøllegård 1646 Bomærke for Anders Thomsen, NybølleBomærke for Anders Thomsen, NybølleI en samling bilag over "udførte øxner" fra toldstedet i Assens 1642-46 (RA), fandt jeg et bilag om salg af 6 par staldøksner fra Nybøllegård, Hillerslev sogn, dateret den 24. april 1646. Et af dokumentets 2 vitterlighedsvidner Anders Thomsen eller Thomassen i Nybølle har underskrevet dokumentet med sit bomærke.


Danske kirker, Epitafier og gravsten

Dorothy Jones er sammen med andre i gang med at lave research vedrørende borgerdragter i 1600 tallet og registrerer danske epitafier på

Danmarks Egnsarkiver

Historie Online oplyser i det seneste nyhedsbrev, at der er stiftet en ny arkivforening "Danmarks Egnsarkiver", der er landsforening for de mindre lokalarkiver med frivillig og ulønnet arbejdskraft. Kulturministeren hilser den nye forening velkommen.


Regina vest for Kirkeby Kirke

Fundkort Regina i Kirkeby (Kulturarvsstyrelsen)Fundkort Regina i Kirkeby (Kulturarvsstyrelsen)Uddrag af Kulturarvsstyrelsens fundrapporter: I forbindelse med gravning af fundament til flagstang stødte ejeren af pensionat "Regina" på nogle store sten, der efter en fritgravning viste sig at være randsten i en overpløjet høj.


Midtfynsk lokalhistorie

Under overskriften Slægtsforskning gemmer sig en hjemmeside med kirke- og skolestof fra især Ryslinge og Ringe sogne,

Klosterkirken i Svendborg

http://danmarkskirker.natmus.dk/svendborg/svendborg-graabroedre-klosterkirke/

 

Klosterkirken i Svendborg (nedbrudt 1828)Klosterkirken i Svendborg (nedbrudt 1828)

 Udgravninger i 2007Udgravninger i 2007 Udgravninger i 2007Udgravninger i 2007Tænk hvis Svendborg i dag havde haft den prægtige gamle klosterkirke fra 1236. Det er forståeligt at Henrik Jansen kaldte det en skandale, at byens dengang ikke altfor vise fædre lod kirken rive ned i 1828.

Så Per Thomsen og CO fra museet ønskes alt mulig held med de næste ugers hektiske udgravninger. Udgravningerne er nu tilendebragt.


Historiske kilder til Sydfyns historie

Historiske kilder fra Statens arkiver og enkelte lokalhistoriske arkiver, som jeg affotograferede for ca 2 år siden vil i de kommende måneder og forhåbentlig år blive inddraget til at belyse forskellige sider af den historiske udvikling i den sydfynske region.