En naturobservation i 1690

Sognepræsten ved Tved kirke 1680-96 Henrich Basmarch klager i 1690 over, at ørne og ræve ødelagde lam, svin og gæs, når de fouragerede i skovene ved Tved.

Hvor kommer oplysningerne fra ?

De fleste trykte tekster her på fynhistorie vil kunne findes i Den fynske lokalbibliografi (1975), et digert trebindsværk om fynsk lokalhistorie, redigeret af Arne Stricker. Den findes på læsesalen ved de større biblioteker. Alternativt kan der søges på http://www.deff.dk>  der omfatter trykt litteratur i alle landets større biblioteker, såsom Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus, Syddansk Universitetsbibliotek.


Da de radikale brød med Venstre i 1905

I forbindelse med Det radikale Venstres 100 års jubilæum har partiet på deres hjemmeside offentliggjort en fortegnelse over partiets bagland i 1905. Et interessant

Industri, Industri 25 stk. dansk kulturarv

Læs anmeldelse på Historie online

Lærer Bent Nielsens samling af nodebøger i Dansk Folkemindesamling

Vores opgave her på fynhistorie er bl.a. at gøre opmærksom på, hvilke skatte om egnens historie, der gemmer sig rundt omkring på arkiver og biblioteker. Og en i særklasse vigtig samling for folkekulturen er Bent Nielsens samling af spillemandsnoder.


Dansk Mølle Forum

Museumsinspektør Lise Andersen har henledt vores opmærksomhed på en hjemmeside om danske vand- og vindmøller. Læs nærmere her

"Min fødeby Oure" fortalt af Birthe Dinesen

Jeg har telefonisk aftalt med Birthe som nu hedder Birthe Kruuse, at jeg lænker hendes fortælling til Fynhistorie, så vores læsere også får glæde af hendes store lokalhistoriske arbejde. Læs nærmere her


Ny bog om Flemming Juncker

Læs Erik Helmer Petersens anmeldelse på Historie online

Af Borgmester Schrums efterladte Papirer (1905)

Overauditør Ludvig SchrumOverauditør Ludvig SchrumBorgmester Schrums efterladte Papirer, udg. af Sejer Briksø. 1905.

"Da man har begaaet den skammelige Vandalisme at borttage alle Epitafierne af Kirkerne, saa er nu ethvert Minde om en Fortid, der gaar mere end faa Aar tilbage, forlængst udslettet"


Et glemt årstal ?

Grundplan o. Kværndrup kirkeGrundplan o. Kværndrup kirkeKværndrup kirke gennemgik i 1800-tallet flere omfattende restaureringer, hvilket må være forklaringen på, at provst J.A. Lassens oplysning (1830-64): "Aarstallet 1394 findes udhugget paa Kirkens udvendige Muur, paa nogle Grundsten af Korskirkens venstre Arm", er gået i glemmebogen, eller?