Efterlysning - afholdsstævne eller?

Efterlysning - afholdsstævne eller ?Efterlysning - afholdsstævne eller ?Rie Rasmussen har sendt os denne efterlysning. På billedet er bl.a. mine tip-oldeforældre skomagermester Arnold Nielsen og fru Juliane. - De boede i Vorup ved Randers. De var meget religiøse, men i hvilken retning ved jeg ikke. På dette billede har alle mændende en sløjfe på venstre side af jakken.


Nyborg Amts matrikel 1701, Kværndrup sogn

Karin Jørgensen gjorde opmærksom på, at den første side med Egeskov by manglede, det er der nu rådet bod på.

Lidt lokalhistorisk nostalgi

Sydfyns lokalhistorieSydfyns lokalhistorieI 2008 er det 10 år siden, at "Sydfyns lokalhistorie" gik i luften. Allerede det første år

Kutteren "Karl Ruth"

Hej jeg vil spørge jer om i kan hjælpe mig med en fiskekutter min bedstefar har ejet i 1948.
 

Skibet er bygget hos P.V. Hansen i Kerteminde i 1943. Det har tidligere heddet Otto og Vaaren. Det er indskrevet som FN 539 i 1948. Skibets kendingsbogstaver var OUKQ. Det var et tomastet fiskefartøj med en 100 HK motor. Skibet var bygget i eg og bøg. Det var 43.4 fod langt, 14,2 bredt havde en dybdegang på 6 fod, 21,61 bruttotons og 7,70 nettotons og registret under J.C. Ottsen som ejer.


Ravnefanen

 Jeg har et spørgsmål til siden om ravnefanen: Jeg havde det indtryk, at fanen havde Odins to ravne Hugin og Munin broderet i et af hjørnerne. Og det står der også i indledningen: "De fleste ved, at oprindelsen til Dannebrog var Danebroge, eller Danernes klæde, og at dette flag, banner eller merki var kendt som Ravnefanen, og bestod af et klæde med Odins to ravne". I den efterfølgende tekst og ved brug af billeder fremgår det dog, at der kun var ravn. Det fremgår også af andre hjemmesider (som dog formuleringsmæssigt ser ud til at have samme kilde), at der på fanen var "Odins hellige ravn"...selvom han jo havde to!

Helligtrekongersaften

Jeg har hørt, at det på Helligtrekongersaften var skik og brug i
Kogsbølle, at bønderne - for at undgå ildebrand - gik uden for
bondegårdens port og råbte: "Kaspar, Balthasar og Melkior, de hellige tre
konger! Hvo som hører osv.


Maleri fra Faaborg(?), og maleren Søren Josva samt direktør William Munch

Jeg har flere grunde til at kontakte dette forum, men alle tager
udgangspunkt i malerkunst med topografisk/historisk indhold.


Maleri af O.A. Hermansen (1849-1897)Maleri af O.A. Hermansen (1849-1897)1) Jeg sender en fotogengivelse af et maleri,der angiveligt er fra Faaborg, men da man ikke i faaborg lokalarkiv vil vedkende sig tilhørsforholdet, prøver jeg på denne måde. Maleriet er udført af O.A. Hermansen (1849-1897) i 1892. Kender nogen motivet?


Schurman i Svendborg

I kilderne fra Svendborg omtræder flere gange i 1500-tallet hvad jeg læste som "Styrmand", ved nærlæsning blev jeg klar over, at der i virkeligheden stod Skÿrmand. Og Eilif Bøgebjerg læser så i sit lille skrift om Svendborg Latinskole, Skÿrmand eller Schÿrmand/ Schürmand som Schurman/Schurmann.


Velkommen hos "de nye" marstallere

Fra Inge Boalth Petersen har vi modtaget:

Se www.marstallere.dk , der er lagt pdf filer ud af vejvisere:
Marstal 1904, Ærø 1918 og 1932.
Skattebøger: Marstal 1944 og 1948 og Marstal og Ærøskøbing 1946
Telefonhåndbog Ærø 1946-47.


Klosterkirken endnu engang

S. Albani eller Graabrødre kirke i SvendborgS. Albani eller Graabrødre kirke i SvendborgSognepræst ved Vor Frue kirke i Svendborg, Peder Nielsen Skaaning omtaler i en indberetning fra 1634 klosterkirken i Svendborg, og så føjer han til: "som ellers kaldis S. Albani, eller Graabrödre". Jeg mener ikke, at jeg andre steder har set, at klosterkirken i Svendborg bliver kædet sammen med S. Alban?