Det fynske Ryttergodsarkiv og Kværndrup sogn, matrikler, jordebøger og Ejendomsregister til Hundstrup sogn

Nu er de første uddrag af ryttergods skifteprotokoller klar 1) 1727-37  .Vi er nu påbegyndt et større projekt med Det fynske Ryttergodses skifteprotokoller, som jeg affotograferer, hvorefter Karin plukker navnestoffet ud af siderne, så det henad vejen kan blive lagt på nettet.


Diverse varia, uordnet

Jeg noterer i "bogstakken" på Historie Online, at der netop er udsendt en erindringsbog : Fra fire rigsarkivarers tid - 1959- 2004. Det fik mig til at tænke på salig landsarkivar Lindberg Nielsen i Odense, som jeg har mødt.

Danmarks vand- og vindmøller

I Vejle bor en energisk historiker Anna Marie Lebech-Sørensen. Hun er faktisk i gang med at skrive bd. 4 af Vindmøller og vandmøller i Danmark for Skib Forlag i Stenstrup!


Sådan set lidt fra oven

Jeg ser at Langelands Museum har lagt en artikel ud på deres hjemmeside om  Ole Grøns favre ny arkæologiske verden


Litteraturhenvisninger

Jeg faldt lige over dette på nettet: Hvordan fører man en bondeslægt tilbage til 1400-tallet?
Litteraturliste i tilknytning til foredrag af Knud Prange
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen 


Hvor og hvem?

Hvor er dette billede fra?Hvor er dette billede fra? På billedet ses "Dres" fra Odense og H.P. Andersen, KoldingPå billedet ses "Dres" fra Odense og H.P. Andersen, KoldingHanne Bakke efterlyser: Her er det / de billeder som jeg spurgte om måtte sende til dig, og sætte en efterlysning på.
De er for så vidt identiske, bortset fra at der er mennesker på det ene.
Menneskerne på billedet kan jeg ikke fortælle så meget om, andet end jeg ved fra min mor,
At den person som sidder på græsset i midten er min mors onkel Jens Andreasen (Dres ) fra Odense.
Stedet hvor de befinder sig, ved vi desværre ikke.
Du må selvfølgelig bruge hvilke et du vil, det var bare for at vise både med og uden mennesker.


Dansk Industri - Sukkerfabrikkerne

Læs anmeldelsen på Historie-Online her

Assens kommune fusker

Søhelten Peter WillemoesSøhelten Peter WillemoesAssens kommune tager åbenbart ikke historien så tungt. Her i jubilæumsåret for søhelten Peter Willemoes, har kommunen opfundet et til lejligheden nyt valgsprog for søhelten "At kunne, at ville, at turde". At søhelten aldrig bevisligt har udtalt sådan, tager kommunen let -


Kildekritik

Bemærkninger til... af H.K. NielsenBemærkninger til... af H.K. NielsenPå Landsarkivet i Odense, op ad trappen og henne i den lokalhistoriske bogsamling, opbevares et lille skrift skrevet af navnkundige, civilingeniør H.K. Nielsen, Hjallese. Herom senere.  Han fortalte mig for mange år siden, at han første gang besøgte landsarkivet i 1914.


Kaj Munks Ollerup-tale

Lise og Kaj Munk ved elevmødet i Ollerup 1943Lise og Kaj Munk ved elevmødet i Ollerup 1943Illegale tryk
en udstilling på det kongelige bibliotek - og nu på WWW