Selvfølgelig "skal der etableres et søfartsmuseum i Svendborg"!!!

Svendborg havnSvendborg havn A/S Baagøe og RiberA/S Baagøe og Riber A/S Baagøe og RiberA/S Baagøe og Riber A/S Baagøe og RiberA/S Baagøe og Riber A/S Baagøe og RiberA/S Baagøe og Riber Svendborg havnSvendborg havn Under rundvisningen fredag på Svendborg Havn luftede museumschef Esben Hedegaard nogle


Bent Nielsens nodesamling i Dansk Folkemindesamling

Hjemme hos Bent NielsenHjemme hos Bent Nielsen Bent Nielsen i sin udstilling af musikinstrumenter (Tåsinge Museum)Bent Nielsen i sin udstilling af musikinstrumenter (Tåsinge Museum) Dansestuer på TåsingeDansestuer på Tåsinge Klarinetter - hvoraf  de 2 stammer fra Brahetrolleborg SlotKlarinetter - hvoraf de 2 stammer fra Brahetrolleborg Slot Vores opgave her på fynhistorie er bl.a. at gøre opmærksom på, hvilke skatte om egnens historie, der gemmer sig rundt omkring på arkiver og biblioteker. Og en i særklasse vigtig samling for folkekulturen er Bent Nielsens samling af spillemandsnoder.

Læs også om Nogle gamle fynske spillemænd

Læs også om Trommemageren i Svenborg

 

 

 

 


Veterantraktorer er en del af kulturarven

Hesteholdet og de første traktorer på Hvidkilde gods medio 1930erneHesteholdet og de første traktorer på Hvidkilde gods medio 1930erneGamle traktorer er ikke kun gammel skrot, de er så san

Industriregistreringen - Stenstrup kommune

Industriregistreringen

Stenstrup Kommune
Stenstrup

Petersminde TeglværkPetersminde TeglværkAssensvej 154
Petersminde Teglværk A/S
Registreret: 1986


Væbner Mogens Pedersen, Hundslev 1494 og 1511

Fynbo Landsting 1494Fynbo Landsting 1494 Rustningsliste 1511

Et apropos til Egeskov Marked

At Egeskov Marked er middelalderligt er der næppe tvivl om, men som institution omtales "Egeskov Marked" mig bekendt første gang i Sunds herreds tingbog 1630. Årstallet 1393 som flittige journalister i den sidste tid ganske ukritisk har brugt til at datere Egeskov markeds alder, er årstallet for det første af ialt 6 afladsbreve, som skulle være udstedt til Kværndrup kirke.  At sammenkæde handel med afladsbreve i middelalderen med Egeskov Markeds opståen er  rimeligt, problemet er blot, at nogle stednavneforskere mener, at man har fejllæst navnet på de mange afladsbreve, således at de slet ikke er udstedt til Kværndrup kirke men i virkeligheden til Kærum kirke.

Moustgaard slægten på Fåborgkanten

Ole Moustgaard efterlyser

Hak-slægten

Hak-slægten i Anna Eilersdatter Rønnow's våbenbogHak-slægten i Anna Eilersdatter Rønnow's våbenbog [img_assist|nid=15920|title=Hak-slægten i Lisbet Bryske's vå

Hvad er der galt med Egeskov Mølle?

Egeskov MølleEgeskov MølleLæs her en kommentar i Dansk Mølleforu