Herskab og tjenestefolk på Fjellebro 1699

FjellebroFjellebroHerskab og tjenestefolk på Fjellebro 1699

Velædle och Velb: Landsdomer Luxdorph
Velædle och Velb: Fruen
1 datter


Søren Kierkegaard på nettet

En skelstrid i Hundstrup sogn - 1549 - Eskebjerggård

Brev 22.5. 1479 - Claus Bryskes arkivBrev 22.5. 1479 - Claus Bryskes arkivTegnelser over alle Lande -1548-1551 . Hans Skenckel - Trætte om et markskel i Hundstrup sogn, Sallinge herred


Anna Katharine - Dronning til Danmark og Norge (1575-1612)

Kong Christian IV's kapel i Roskilde DomkirkeKong Christian IV's kapel i Roskilde Domkirke    Dronning Anna Katharine (1575-1612)Dronning Anna Katharine (1575-1612)Wi Christian den Fierde med Guds Naade Danmarks, Norgis, Wendis och Gottis Konningh


Gejstligt gods i Gestelev

Odense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseOdense Slot og Sct Hans Kirke i Odense G.L. Badens papirerG.L. Badens papirerSkiøde paa den Gaard i Gæsteløv


Ærøsund

ÆrøsundÆrøsundKystdirektoratet trækker den åbenbart lidt, inden direktoratet beslutter sig for at give grønt lys til at sænke Ærøsund ned på bunden af Svendborgsund. Skal man tolke det således, at direktoratet er kommet i tvivl om, det nu er også er en god ide, at sænke en gammel færge ned på havets bund? Lav et færgemuseum eller send Ærøsund som nogle har foreslået til Lindø.  


Hvedholm skifteprotokoller

Hvis du kan bruge dem, så får du hermed skifterne fra Hvedholm protokol III 1719-1766 og protokol IV 1759-1793. http://fynhistorie.dk/node/14908
 
Hilsen Karin

Hvilke håndværkere måtte udøve deres fag på landet?

HellerupHellerup LykkesholmLykkesholmHuad Embitzmend paa Landtzbyerne maa Boe


Vindinge Herredsting

Kong Erik Menved og dronning Ingeborg af SverigeKong Erik Menved og dronning Ingeborg af SverigeVinding Herritz Ting att holdis i Nyeborg huer Oensdag

Konning Erich Mendvidtz Breff Daterit Nyborg, Anno Domini 1299, Løffuerdagen nest for PalmeSøndag.


Markeder i Nyborg

Kong Christopher af BayernKong Christopher af BayernMarckeder

Privil: K: Christopher denn 3 aff Offuer Beyeren giffue Nyborgs Bye 1446

Art: 6