Vornedskab

Fra slutningen af 1300-årene gennemførtes vornedskab på den sjællandske øgruppe for at sikre landbruget arbejdskraft, d.v.s. at bønder skulle blive på deres fødegods og var pligtige til at fæste øde gods.


Skal torvet være bilfrit?

Torvet i SvendborgTorvet i SvendborgLæs om torvets historie her

Forbud mod geder og hunde 1549

Forbudtz breffwe om Gedder paa Langelandt

Vij Christian rex Helsse etther alle Riiddermendzmenndt, fruer, Jomfruer och alle ssom friie oc frelsse kendes, Samledes borgere, bønnder oc menige Almuge oc alle anndre som bygge oc boe offuer altt wortt Lannd Lanngelannd ken? mett gudt oc wor Naade wiid att ssom wij noger aar siidenn haffue ladiitt wor obne breffue wdgaa att ingenn skulle holle gedder offuer altt wort Lannde Fyenn och Lanngelanndt wdenn huor huer kunde holle thennem paa theris egen Ennemercke, skowffwe och icke paa nogenn andenns skowffwe oc eyenndom. Saa ere wij komenn w(d)j forfarinng huorledes enndnu mange skall fordriiste thennom tiil att holle geder paa forne Lanngelanndtt mod wore forbudz breffwe lydelsse oss oc Kronenn teslige andre til skade oc forfanng.


Herskab og tjenestefolk på Fjellebro 1699

FjellebroFjellebroHerskab og tjenestefolk på Fjellebro 1699

Velædle och Velb: Landsdomer Luxdorph
Velædle och Velb: Fruen
1 datter


Søren Kierkegaard på nettet

En skelstrid i Hundstrup sogn - 1549 - Eskebjerggård

Brev 22.5. 1479 - Claus Bryskes arkivBrev 22.5. 1479 - Claus Bryskes arkivTegnelser over alle Lande -1548-1551 . Hans Skenckel - Trætte om et markskel i Hundstrup sogn, Sallinge herred


Anna Katharine - Dronning til Danmark og Norge (1575-1612)

Kong Christian IV's kapel i Roskilde DomkirkeKong Christian IV's kapel i Roskilde Domkirke    Dronning Anna Katharine (1575-1612)Dronning Anna Katharine (1575-1612)Wi Christian den Fierde med Guds Naade Danmarks, Norgis, Wendis och Gottis Konningh


Gejstligt gods i Gestelev

Odense Slot og Sct Hans Kirke i OdenseOdense Slot og Sct Hans Kirke i Odense G.L. Badens papirerG.L. Badens papirerSkiøde paa den Gaard i Gæsteløv


Ærøsund

ÆrøsundÆrøsundKystdirektoratet trækker den åbenbart lidt, inden direktoratet beslutter sig for at give grønt lys til at sænke Ærøsund ned på bunden af Svendborgsund. Skal man tolke det således, at direktoratet er kommet i tvivl om, det nu er også er en god ide, at sænke en gammel færge ned på havets bund? Lav et færgemuseum eller send Ærøsund som nogle har foreslået til Lindø.  


Hvedholm skifteprotokoller

Hvis du kan bruge dem, så får du hermed skifterne fra Hvedholm protokol III 1719-1766 og protokol IV 1759-1793. http://fynhistorie.dk/node/14908
 
Hilsen Karin