Fastelavnsskikke før Reformationen 1536

Laurids Skinkels til Egeskov og fleres Vidisse af et Tingsvidne, som Ebbeltoft=Mænd toge af deres Byting, at det af Arilds Tid har været Sædvane i Ebbeltoft By, at de have haft deres Fastelagens Leeg fri, fra Fleske=Søndag og saa de otte Dage Omkring. 1533. Torsdagen efter Paaskedag. Foræret (til Kildeskriftselskabet) af Provst Terpager.


Prinsessebryllup på Koldinghus i 1590

Kong Frederik IIKong Frederik IIPrinsesse Elisabeth. Kong Frederik 2.s datter. Født 1573. Gift 1590 med hertug Heinrich Julius af Braunschweig-Wolfenbüttel. Død 1626.


Odense Magistrat - Ægt Regnskaber 1552-1554

Kong Christian IIIKong Christian III


Sommergilder

BondedansBondedansDen 1. august 1748 blev der læst ved Sunds-Gudme herredsting en "Kongelig allernaadigst Rescript hvor ved Somer=Gilder tillades Bønderne naar det ey skeer nogen Søn- eller Helligdage.

Datidens straf for utroskab i ægteskabet

Fredagen efter Christi Himelsfartzdag d: 24 May 1748 - Christian Leth Herretzfoget og Peder Bech Herretzskriver, Stochemænd vare Jens Frandsen i Lilleløytved, Jens Rasmussen i Steenstrup, Jørgen Rasmussen i Egeberg, Sigwart Friderichsen i Lunde, Jørgen Rasmussen i Høye, Knud Jensen i Høerup, Hans Pedersen i Slebek og Henrik Eriksen i Tinghuuset. 


Kaperbåden "Langeland"

Kapervæsen. I 1400- til 1700 årene udstedte krigsførende lande ofte kaperbreve til neutrale magters eller til deres egne undersåtter, der gav disse ret til at føre krig mod landets fjender. I løbet af 1700 årene forbød dog mange stater deres borgere at tage imod kaperbreve fra andre magter.


Vejsyn 1748 i Sunds og Gudme herreder

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783 Egeskov MølleEgeskov MølleEgeskov MølleEgeskov MølleVejbro ved Hågerup ÅVejbro ved Hågerup ÅMilepæl ved EgeskovMilepæl ved EgeskovTorsdagen dend 17de octob: 1748 - Christian Leth Herretzfoget og Peder Bech, Herretzskriver, Stochemænd vare Jens Frandss i Lilleløgtved, Jens Rasmuss i Steenstrup, Hans Pederss i Slebek, Sigvard Friderichss og Jørgen Rasmuss i Høye, Knud Jenss i Høerup, Jørgen Anderss i Egeberg og Henrik Erikss i Tinghuuset. - Allerunderdanigst læst Kongl allerunderd Forordning om Kornskatten i Danmark for aar 1749 af 23 Sept: 1748. - 2. General Pardon for de som ere Deserterede fra Trouperne i Danmark og de tydske provincer Dat: 19 Sept: 1748. - 3 Reschript ang: at Jndtet Qveg maa overføres til Sieland af 30 Sept: 1748. -


Vornedskab

Fra slutningen af 1300-årene gennemførtes vornedskab på den sjællandske øgruppe for at sikre landbruget arbejdskraft, d.v.s. at bønder skulle blive på deres fødegods og var pligtige til at fæste øde gods.


Skal torvet være bilfrit?

Torvet i SvendborgTorvet i SvendborgLæs om torvets historie her

Forbud mod geder og hunde 1549

Forbudtz breffwe om Gedder paa Langelandt

Vij Christian rex Helsse etther alle Riiddermendzmenndt, fruer, Jomfruer och alle ssom friie oc frelsse kendes, Samledes borgere, bønnder oc menige Almuge oc alle anndre som bygge oc boe offuer altt wortt Lannd Lanngelannd ken? mett gudt oc wor Naade wiid att ssom wij noger aar siidenn haffue ladiitt wor obne breffue wdgaa att ingenn skulle holle gedder offuer altt wort Lannde Fyenn och Lanngelanndt wdenn huor huer kunde holle thennem paa theris egen Ennemercke, skowffwe och icke paa nogenn andenns skowffwe oc eyenndom. Saa ere wij komenn w(d)j forfarinng huorledes enndnu mange skall fordriiste thennom tiil att holle geder paa forne Lanngelanndtt mod wore forbudz breffwe lydelsse oss oc Kronenn teslige andre til skade oc forfanng.