Slæbækgård 1813

Slæbækgård 1813

Matrikelkort over Kirkeby sogn

Matrikelkort over Kirkeby sogn

Kirkeby Hede

| | |

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783

 

Svendborg Museums sorte boks i Kirkeby juni 2020 kommentar til Kirkeby HedeSvendborg Museums sorte boks i Kirkeby juni 2020 kommentar til Kirkeby Hede

Kirkeby Hede er flere ting. Kirkeby Hede var fællesmarken for 3 bylav i Kirkeby sogn, Kirkeby lav, Slæbæk og Rårud lav og Dongshøjrup lav. Fra 1708 har vi en vedtægt for Kirkeby Hede med alle fæsternes underskrift. https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/985

Kirkeby Hedes udstrækning fremgår af kortet over Kirkeby Hede udarbejdet af landmåler J.S. Pauli. Kortet findes i Hvidkildes godsarkiv, hvorfra jeg har dette udsnit, der viser at Kirkeby Hede mod vest, syd og øst er afgrænset af Hørup Å. 


Kirkeby Hede 1783

Kirkeby Hede 1783

Kirkeby kirkegård med kirkelade 1783

Kirkeby kirkegård med kirkelade 1783

Kirkeby kirkelade

Kirkeby kirkelade