"Fra 5 små skoler til Stenstrup Centralskole 1957-2007. Glimt af historien" ved Inga Steffensen"

Lidt senere end andre måske, fik jeg Inga Steffensens bog om Stenstrup Centralskole i hånden.

Et af de første kapitler, jeg slog op på var skrevet af Arne Sandal Mikkelsen, der i 1983 flyttede fra den nedlagte Lunde skole til en ny gerning ved Stenstrup skole.  Efter en tid spurgte kollegaerne med største deltagelse Mikkelsen om, hvordan det nu føltes, at der var flere elever i klassen. Hertil kunne Mikkelsen så replicere, at da han begyndte i Lunde skole i 1954 var der 110 elever til 2 lærere. Og skoleugen var på 6 dage a 6 timer. Et år var elevtallet i klassen 38. Men som Mikkelsen skriver, dengang var "stress" ikke opfundet.

Bogen koster vist ca 250 kr. i løssalg nu, hvis den da ikke allerede er udsolgt.