S. P. Jensen: Fra stilstand til vækst - Studier i dansk landbrugs udvikling fra 1682 til 1914

Læs Helmer Pedersens anmeldelse på Historie-Online

Et af de landbohistoriske temaer, der vil blive undersøgt her på siten er tiden umiddelbart før kvægpesten midt i 1700-tallet. Tesen er at der før 1745-60 kan spores en modernisering af landbruget, men at kvægpesten  satte udviklingen i stå i mange år frem, alene af den grund af at man mistede produktionsdyrene.

I amtmands Adelers topografiske beskrivelse af Nyborg Amt 1743 har jeg således konstateret ved at læse beretningerne om alle hovedgårdene, at der på 3 af disse var indført et nyt staldsystem fra Holsten (fodergang i midten af stalden). Et af godserne var Hvidkilde.  En købmand Graae havde med stort held indført kløver til anvendelse på byjorderne i Svendborg ca 1750. Virkningen udeblev ikke, der blev mere foder til svendborgensernes kvæghold. Købmand Graae's bror forpagtede i 1760 hollænderierne til godserne Hvidkilde og Nielstrup. Her var tale om et rationelt kvæghold. Totalt var der mere end 300 malkekøer og over 100 stude. Malkekøerne blev i vinterhalvåret samlet på Hvidkilde, og studene på Nielstrup. De 10% lavestydende køer skulle årligt udskiftes. Tyreholdet talte 14 dyr, hvoraf de 6 ældste årligt skulle udskiftes. - Den anden "bølge" af den frygtede kvægpest ramte imidlertid besætningen 1763, alle dyrene døde, købmand Graae gik fallit og døde på samme tid.