Vester Skerninge Apotek

| |


Vester Skerninge apotek (opf. 1889)Vester Skerninge apotek (opf. 1889)Vester Skerninge Apotek er oprettet af apoteker Andreas Chr. Kaas, der fik bevilling 3. marts 1888. Apoteket er bygget af ham og tegnet af professor Anthon Rosen. Det er af røde teglsten og i to stokværk. Genforeningsanlægget foran apoteket er apoteker Sibbernsens værk. Thorvaldsens "Hebe" foran Vester Skerninge apotekThorvaldsens "Hebe" foran Vester Skerninge apotekForan apoteket rejste han i 1910 en statue i bronze af Bertel Thorvaldsens "Hebe".

1894 blev bevillingen frataget Kaas, fordi han uden Sundhedskollegiets samtykke havde bortforpagtet apoteket til cand pharm R.C. Langkilde.

Apoteker Fr. Madsen overtog derefter apoteket, som han drev til 1903, da det overgik til  egnens store mæcen A.E. Sibbernsen, som døde 26.sept. 1931, og apoteket overtoges 1. jan. 1932 af digteren Mads Nielsen, der huskes for frihedsangen "En lærke letted og tusind fulgte".