De lokalhistoriske Arkiver's rolle i lokalsamfundet

Det er lidt beskæmmende at læse i dagspressen om, hvordan fremragende lokalarkiver som Ringe og Rudkøbing er kommet under pres.

Et lokalarkiv samler historisk dokumentationsmateriale om lokalsamfundet, de er det lokale erhvervslivs, det lokale forsamlingshus', idrætsforenings, nærbutiks hukommelse

Fynhistorie.dk's målsætning er bl.a. at være med til at gøre noget af al den indsamlede viden til lokalarkiverne, tilgængelig for borgerne.

Det kan vi gøre, fordi fynhistorie.dk's skribenter er gamle garvede arkivfolk/lokalhistorikere, der for nogles vedkommende i helt op til 40 år har haft deres regelmæssige gang på statens eller de lokale arkiver.

Andre garvede arkivfolk som Jens Mollerup, Rudkøbing, Jacob Bang Jensen, Ringe, Erik Hansen, Tåsinge, Johs. Vest, Bobjerg, Hanne Jensen, Svendborg, hører til fynhistorie.dk' faste spørgepanel, når redaktionen får forespørgsler om dette eller hint.