Vester Skerninge kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), side 736:

Vester Skerninge kirke (m. køreport)Vester Skerninge kirke (m. køreport)Den højtliggende, hvidkalkede kirke er en ret lille bygning af langhustype m. tårn i v. og våbenhus mod s. Af langhusets samtl. 4 hvælvingsfag er vistnok kun det andet regnet fra v. romansk, opf. af rå kampesten; her er den opr. n. dør synlig indefra, mens s. døren, der er ommuret, sidder i sit gl. leje; i våbenhuset foran s. døren er opbevaret en romansk døroverligger m. et kors i midten omgivet af bladornamenter.

Vester Skerninge kirke 1864Vester Skerninge kirke 1864Det romanske skib blev 2 gange udvidet, først et mindre stykke mod v.; i sengotisk tid blev det romanske kor nedrevet og kirken forlænget mod ø. i hele skibets bredde. Ved ombygningen er koret afmærket indvendig ved en lav, spidsbuet arkade, der er samtidig m. hvælvene. Koret fik krydshvælv, mens skibet dækkes af 3 ottedelte hvælvinger. Korgavlen er prydet m. højblændinger, men har hverken kamme el. takker. Det sengotiske tårn, der er lidt smallere end skibet, har "forkerte" (n-s - vendende) gavle, der ligesom korgavlen har blændinger uden kamtykker; det nedre tårnrum, hvis indermure ved afsæt aftager i tykkelse opefter, dækkes af en krydshvælving og åbner sig mod skibet m. en lav, spidsbuet arkade; i sø.hjørnet en fladbuet niche.
Det sengotiske våbenhus har høj kampestenssyld, men er i øvrigt opf. af tegl m. kamtakket blændingsprydet gavl. Ved n.- og v.siden af kgd er bev. et gl. kampestensdige. Mod sv. en velbev. sammenbygget køreport og ganglåge, begge spidsbuede; svære stabler til låge og portfløje er bev.; i køreportens indre fals findes dybe murede huller til skydebum.

kirkerumkirkerum


.

altertavlealtertavleAltertavle, maleri: Kristus i Gethsemane, malet 1817 af Eckersberg. Alterstager o. 1550. Romansk døbefontRomansk døbefontRomansk granitfont. Gotisk krucifiksGotisk krucifiksGotisk korbuekrucifiks o. 1400-50 på n. væggen. Enkel prædikestol i empire m. malet årst. 1817. Klokke støbt 1594 af Matthias Bennik. - Gravsten over gartner Christian Rasmussen Voigt, ? 1768 og hustru Anna Nielsdatter, i våbenhuset.

 

 

Ligkapel (opf. 1922) v. Vester Skerninge kirkeLigkapel (opf. 1922) v. Vester Skerninge kirke 

Et ligkapel, opf. 1922, arkt. Harald Nielsen, skænket af A.E. Sibbernsen

 

 

Amtmand Schumacher Bejerholm +1817Amtmand Schumacher Bejerholm +1817Provst M.T. Bredsdorff og sognepræst C.H. BredsdorffProvst M.T. Bredsdorff og sognepræst C.H. BredsdorffProvst W.J.A. RamsingProvst W.J.A. RamsingSognepræst Jacob Elisius GjellebølSognepræst Jacob Elisius GjellebølMølleejer Hans Corfixen LauMølleejer Hans Corfixen LauMusikdirektør Peder MadsenMusikdirektør Peder MadsenTømrer Niels JensenTømrer Niels JensenSkerninggårds familiegravstedSkerninggårds familiegravstedGmd Andreas LebækGmd Andreas LebækGmd Mads Jensen GammelgaardGmd Mads Jensen GammelgaardDyrlæge Johannes SkovDyrlæge Johannes SkovMejerikonsulent Magnus SkovMejerikonsulent Magnus SkovHmd Mads Henrik MadsenHmd Mads Henrik MadsenLærerinde Anna PetersenLærerinde Anna PetersenBoghandler MeyhoffBoghandler MeyhoffManufakturhandler Carl M. LauersenManufakturhandler Carl M. LauersenKgl. operasanger Alexander BrandtKgl. operasanger Alexander BrandtLandpost H.V. HansenLandpost H.V. HansenMaler Henrik PedersenMaler Henrik PedersenTræhandler Jørgen LarsenTræhandler Jørgen Larsen