Skrifter udgivet af Svendborg & Omegns Museum

| | | | | | | | | | |

Skrifter udgivet af SVENDBORG & OMEGNS MUSEUM  (Skrifternee kan købes / læses på museet)

KIRKE, BYGNINGER

 • Bind 27 Henning Thalund: Fynske kirkeskibe. 124 sider, 1989

ERHVERV, SKIBSBYGNING

 • Bind 17 Morten Hahn-Pedersen: Jacobsens Plads. 24 sider, 1985
 • Bind 36 Henning Thalund: "... for Prydelse af Forskibet". 15 sider, 1996
 • Bind 36-T Henning Thalund: "... zum Zierath des Vorschiffes". 15 sider, 1996

ERHVERV, SKIBSFART

 • Bind 14 Morten Hahn-Pedersen: Søfartssamlingerne i Troense og den sydfynske søfart. 36 sider, 1985
 • Bind 18 Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann, Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen: Det Sydfynske Øhav - en maritim introduktion 36 sider, 1986
 • Bind 19 Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann, Ole Mortensøn Anders Rehde Nielsen: Kurs Inselmeer Südfünen. 36 sider, 1986
 • Bind 22 Morten Hahn-Pedersen: Die Seefahrtsammlungen in Troense. 36 sider, 1987
 • Bind 24 Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann, Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen: Etelä-Fynin saaristomeri esittäytyy. 36 sider, 1987
 • Bind 23 Erik Møller Nielsen: Sejl- og sejlskibtyper, 16 sider, 1990
 • Bind 29 Benno Blæsild, M. Hahn-Pedersen, K. Hornbeck, E. Kromann, Ole Mortensøn og A. Rehde-Nielsen: Kurs Inselmeer Fünen. 48 sider, 1991
 • Bind 34 Henning Thalund: I kuling og magsvejr. 70 sider, 1994
 • Bind 38 Henrik M. Jansen: "Viking". 36 sider, 1997

DAGLIGLIV, LEVEVIS

 • Bind 4 Henrik M. Jansen: Kriminalitet og Politi i 200 år på Sydfyn. 60 sider, 1979
 • Bind 9 Henrik M. Jansen: Fyn i Illustreret Tidende 1859-1869. 60 sider, 1983, nyt oplag 1984
 • Bind 13 Otto Jonasen: Købstadsliv i enevældens barndom. Svendborg sidst på 1600-tallet. 96 sider, 1985
 • Bind 16 Henrik M. Jansen: Svendborg Maj 1945. 60 sider, 1985
 • Bind 25 Benno Blæsild: V.C. Frederiksens Grønlandssamling Sisimiut-Svendborg tur/retur. 36 sider, 1988
 • Bind 26 Benno Blæsild: Kapornip katersai Kalaallit Nunaaneersut. Sisimiut-Svendborg uterlugulu. 36 sider, 1988
 • Bind 21 Henrik M. Jansen: Elvira Madigan & Sixten Sparre - som samtiden opfattede dem. 2. reviderede og øgede udgave. 84 sider, 1989
 • Bind 31 Anders Poulsen (red.): Det skete - Modstandsbevægelsen på Skårup Statsseminarium. 112 sider, 1992
 • Bind 2 Otto Jonasen: Pjentemølleren og hans dagbog. 128 sider, 1992
 • Bind 1 Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: Fattiggården. Træk af fattigforsorgens historie i Svendborg. 72 sider, 1996
 • Bind 40 red. Henrik M. Jansen: "Dronningens og Øfolkets Dragter". 78 sider, 1998

KUNST OG KUNSTNERE

 • Bind 30 Henrik M. Jansen: Træskomaleren - et fynsk kalkmaleriværksted. 48 sider, 1991
 • Bind 33 Benno Blæsild og Helle Blæsild: Marinemaleren J.E.C. Rasmussen. 108 sider, 1993

LOKALITETER, BYUDVIKLING OG BYGNINGSARKITEKTUR

 • Bind 5 Otto Jonasen: Gamle Huse i Assens, 1981
 • Bind 8 Otto Jonasen: Gamle Huse i Svendborg – Jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Svendborg Købstads Bygrund 1682-1867. 120 sider, 1983
 • Bind 10 Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen: Bjørnemosegård - En bygningshistorisk undersøgelse. 42 sider, 1985
 • Bind 39 Henrik M. Jansen: "Hugo Matthiessens Svendborg og Troense 1916". 137 sider, 1997
 • Bind 41 Henrik M. Jansen: "Hugo Matthiessens Marstal og Ærøskøbing 1921". 112 sider, 1998

LOKALITETER, HISTORISKE STEDER

 • Bind 28 Otto Jonasen: Drejø - Øen midt i verden. 144 sider, 1989
 • Bind 35 Henrik M. Jansen: Her blev Danmark til! 180 sider, 1995

ARKÆOLOGI, FORHISTORI

 • Bind 20 Henrik M. Jansen og Per O. Thomsen: Fortidsminder i Svendborg kommune. 32 sider, 1986
 • Bind 32 Per O. Thomsen, Benno Blæsild, Nis Hardt, Karsten Kjer Michaelsen: LUNDEBORG en handelsplads fra jernalderen. 120 sider, 1993