Hundstrup Kirkes gravhvælving

| | |

[Vester Skerninge Ulbølle Hundstrup kirkeblad nr. 6-7. 1973]


Af pastor E. Fabricius, Vester Skerninge

Hundstrup KirkeHundstrup Kirke

I august 1972 skrev jeg her i dette blad en lille artikel om den gåde, som gravhvælvingen i Hundstrup kirke dengang var. Under den store restaurering af kirken blev der for kort tid åbnet ned til den, og man fandt da under gulvet resterne af adskillige adelige kister. Men det var dengang umuligt at sige noget om, hvem det var, der var begravet her og hvornår, det var sket.

Takket være præsteindberetningerne fra 1706 og 1756 er det imidlertid nu lykkedes at finde frem til navnene på de pågældende. Indberetningerne findes i Landsarkivet i Odense.

Anne Eilersdatter Rønnows Slægtebog om Bryske-slægtenAnne Eilersdatter Rønnows Slægtebog om Bryske-slægten

Af disse fremgår det, at den ældste begravelse har fundet sted i 1564 og var Claus Bryske, daværende ejer af Flintholm

Claus Bryskes enke, Berite Banner, giftede sig igen i 1578. Denne gang med Knud Bille til Lindved. I 1591 døde Berite Banner og i 1592 Knud Bille. Begge er begravet i Hundstrup kirkes gravhvælving.

KaasKaasGaasGaasBannerBannerSchultSchult

Våbenskjolde for slægterne KAAS - GAAS - BANNER - SCHULT

Der var i graven en mængde velbevarede kistesøm af udseende som tegningerne. De forestillede klart 4 slægters våbenskjolde, nemlig slægterne KAAS - GAAS - BANNER - SCHULT.

Og her følger forklaringen: I 1658 giftede et barnebarn af Berite Banners halvbroder, en Niels Banner til bl.a. Rødkilde sig med en datter fra Holstenshus, Anne Cathrine Schult. De fik i 1661 en datter, Jytte Nielsdatter Banner, født på Jungskov på Sjælland. Hun havde altså ret til at bruge de to våbner Banner og Schult.
1638 giftede en Erik Kaas til Lehnskov sig med en Kirsten Gaas til Vejstrup. De fik i 1643 en søn, Rudbek Kaas, der havde ret til at anvende våbnerne Kaas og Gaas.
Denne Rudbek Kaas giftede sig i 1674 med Jytte Nielsdatter Banner. Begge er gravsat i Hundstrup kirkes gravhvælving.

Rudbek Kaas var oberstløjtnant ved "Hans Maiestets Militie til Hest" og ejede Lehnskov og Vejstrup gårde. Han døde 1684. Hans hustru døde 1694.

Rudbek Kaas og Jytte Banner fik 5 døtre, hvoraf de 2 med sikkerhed er gravsatte ved forældrenes side. Det drejer sig om Anna Cathrine Kaas, født 1676 på Lehnskov og død der 1685. Og Benedicta Sophie Kaas, født 1680 på Oregård og død dér samme år.
Endelig blev etatsrådinde Schouboe fra Odense, der som enke boede på Flintholm, gravsat her i 1759.
Det giver 8 personer, og da vi fandt spor af 8 kister, må det formodes, at man herved har fundet frem til alle navnene og årstallene.

Indtil 1873 stod kisterne frit på gulvet i gravhvælvingen, men dette år gravede man dem ned under gulvet, da de efterhånden var i en slet forfatning. Samtidig blev nedgangen muret til.

Tilbage er der dog lidt af en gåde. Nemlig: hvorfor blev familien fra Lehnskov gravsatte i Hundstrup kirke?

Det vides, at kirken i 1687 blev solgt af kronen til Hvidkilde. Men hvad forbindelse har der før den tid været mellem Lehnskov og Hundstrup kirke?

Har den i 1684 tilhørt Lehnskov, før den blev solgt til kronen, der igen solgte den til Hvidkilde? Herom har jeg endnu ikke kunnet finde oplysninger.

FlintholmFlintholmPS: Den nuv. hovedbygning til Flintholm opf. 1843-44 og avlsgården efter en brand i 1886.