Andelsmejerier og fællesmejerier i Sunds og Gudme herreder 1888

|

Hegnsøgård i Lunde -her etabl. fællesmejeri 1878Hegnsøgård i Lunde -her etabl. fællesmejeri 1878
Omfatter følgende mejerier
Sølyst i SørupSølyst i SørupFællesmejeriet SØLYST i Sørup
Egebjerg Fællesmejeri 1882-93Egebjerg Fællesmejeri 1882-93Lindely i Egebjerg - fællesmejeri etabl. 1882 - sen. margarinefabrik oph. 1893Lindely i Egebjerg - fællesmejeri etabl. 1882 - sen. margarinefabrik oph. 1893Jens Knudsens fællesmejeri i Egebjerg, Kirkeby sogn
Rødmegård - fællesmejeri etabl. ca. 1880Rødmegård - fællesmejeri etabl. ca. 1880Lars Clausens mindre fællesmejeri i Rødme, Stenstrup sogn
Rasmus Jensens fællesmejeri i Høje
Hans Knudsens fællesmejeri i Bobjerg, Lunde sg.
Krumstrup i Ryslinge sognKrumstrup i Ryslinge sognProprietær Madsens fællesmejeri på hovedgården Krumstrup
Ringe Andelsmejeri, bestyrer Lars Rasmussen
Holme Andelsmejeri, Gislev, bestyrer Torben Jensen
Trunderup Andelsmejeri, Kværndrup sg., bestyrer Frans H..gård
Sandager Andelsmejeri under opførelse
Åkilde Andelsmejeri (etabl. 1888)Åkilde Andelsmejeri (etabl. 1888)Åkilde Andelsmejeri under opførelse (se også)


Fællesmejeri på Anhof
Stubshoved Andelsmejeri, Gudme sogn.Formand gdjr. Peter Nielsen, Galdbjerg
Mejerigården i BrændeskovMejerigården i BrændeskovBrændeskov Mejeri (mejerist Peter Rasmussen), fællesmejeri
Fællesmejeri på Oure Mark, mejerist Niels Jacobsen.
Fællesmejeri, Oure sogn. Forpagter Peter Nielsen, Oure Mk. (formentlig amtsrådsmedlem H.P.Nielsen)
Vejstrup Andelsmejeri, mejerist Peter Nielsen Lindegård
Gdjr. Andreas Rosager, Vejstrup Mk., sælger mælk til højskolen overfor. - fællesmejeri, der opkøber mælk fra naboer til behandling
Andelsmejeri i Skårup sogn . Formand, præstegårdsforpagter Lars Offer
Andelsmejeri på Øster Åby Mk., Skårup sg., hos gdjr. Anders Hansen.
Fællesmejeri i Tved sogn tæt ved den gamle Svendborg-Nyborg landevej.Mejerist Frederiksen.
Fællesmejeri i Øverste Mølle ved Svendborg. Mejerist Rasmus Hansen
Fællesmejeri i Hesselager sogn, i nærheden af Hesselager Kro. Mejerist Christen Nielsen.

Kilde: Rapport  1888 over fælles- og andelsmejerier. RA