Hofjægermester Sehested's berømte pakhus i Lundeborg

Hofjægermester Sehested's berømte pakhus i Lundeborg
Opførelsesår: 1863