Etatsråd Dons til Hesselagergård

Etatsråd Dons til Hesselagergård
Overtog Hesselagergård 1819 efter sin fader, etatsråd Dons, og fik dette gods arbejdet således op, at han ansås for at være en af Svendborg amts rigeste godsejere. Flere gange valgt til medlem af de rådgivende stænderforsamlinger og i mange år et af amtsrådets virksomste medlemmer. Medstifter af Svendborg Amts Landøkonomiske Forening. Stifter af Sparekassen for Svendborg og Omegn 1852.